Fotograf/Källa: Sveriges Veteranförbund

Förre överbefälhavaren Sverker Göranson har valts till ny förbundsordförande för Sveriges Veteranförbund, som samlar Sveriges militära och civila utlandsveteraner. Göranson valdes tillsammans med övriga styrelsen på förbundets kongress i helgen.

Sveriges Veteranförbund är ett nationellt förbund som samlar Sveriges alla civila och militära veteraner. På kongressen valdes en ny styrelse för att leda arbetet med att värna Sveriges alla veteraner och ge dem den erkänsla och respekt som de förtjänar efter sin insats. Till ordförande för den kommande tvåårsperioden valdes tidigare överbefälhavaren Sverker Göranson.

– Från tiden med egen insats på krigets Balkan, genom de olika befattningar jag haft i Försvarsmakten, har jag haft förmånen att på nära håll uppleva och känna den fantastiska gemenskap som missioner och utlandsinsatser skapar. Genom att också skapa möjligheter till detta även efter hemkomst vet jag att vi verkligen gör skillnad både för den enskilda människan och för samhället, säger Sverker Göranson, nytillträdd ordförande i Sveriges Veteranförbund.

Tillsammans med Sverker Göranson valdes tre nya ledamöter och två nya ersättare, och tre ledamöter omvaldes på ytterligare två år. Styrelsen ska nu fortsätta det strategiska arbetet för att få veteranerna att synas och ta plats i samhället, på samma sätt som är helt naturligt i andra västerländska länder som Danmark eller USA. Målet är att det ska ge en extra grogrund till de 25 lokalföreningarna runtom i landet, som är kärnan i verksamheten.

– Styrelsens, med stöd av kansli och föreningar landet runt, viktigaste uppgift är att fortsätta synliggöra och befästa veteraners stora potential på arbetsmarknaden. Jag tänker då inte specifikt på militära kompetenser, utan egenskaper som lojalitet, disciplin, ansvarskännande och initiativkraft kombinerat med stark förmåga att agera och arbeta i lag. Egenskaper som fortfarande efterfrågas även i den civila världen men som kanske inte alltid finns där ute i den utsträckning som önskas, säger Sverker Göranson. 
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen.


Kontakt


Martin Ruist

Presskontakt

martin.ruist@fourpr.se

073-9321262

MariAnne Boström

Generalsekreterare

marianne@sverigesveteranforbund.se

070-879 90 84