Försäkringskassan är den myndighet som tappar mest i Sifos årliga undersökning av svenska myndigheters anseende. Försäkringskassan hade en positiv indexutveckling åren 2012–2016, men tappar nu för andra året i rad.

– Jag är inte förvånad. Försäkringskassan har genom en fullständigt horribel rättstillämpning starkt bidragit till krisen inom personlig assistans. Det har inneburit att det nu är omkring 1500 personer färre som har statlig assistansersättning jämfört med när regeringen tillträdde och att det är näst intill omöjligt att beviljas assistans för den som söker för första gången, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

RBU anmälde den 21 maj Försäkringskassans rättsosäkra hantering av assistansersättningen till Justitiekanslern. Trots det kom det ett rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan angående personlig assistans i måndags. Det gäller tolkningen av en uppmärksammad dom där Högsta förvaltningsdomstolen gav Försäkringskassan bakläxa och konstaterade att det är ett grundläggande behov att få i sig mat även om det sker genom sondmatning. Försäkringskassans rättsliga ställningstagande innebär att man trots domen inte kommer acceptera mer än en liten del av tidsåtgången för sondmatning som ett grundläggande behov.

– Så länge Försäkringskassan fortsätter att driva en linje som strider mot såväl domstolars intentioner som det allmänna rättsmedvetandet kan man inte förvänta sig annat än ett bottenförtroende, säger Maria Persdotter.
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76