om en njursjuk 43 årig man som behandlas med bloddialys 20 timmar per vecka. Mannen har tidsbegränsad sjukersättning och kommer inom kort att utförsäkras och överföras till Arbetsförmedlingen för att genomgå tre månaders arbetslivsintroduktion.

Njurförbundet har uppmärksammat det här problemet tidigare. Sedan halvårsskiftet 2010 ska alla kronisk njursjuka med dialysbehov innefattas i kriterierna för ”allvarlig sjukdom”. Beslutet trädde i kraft efter att Socialstyrelsen under våren 2010 utrett frågan och därefter vidgat kriterierna för begreppet allvarlig sjukdom. Detta innebär att alla som behandlas med dialys per automatik får förlängd sjukpenning även efter den 364:e dagen under obegränsad tid och med 80 procent i ersättning av den sjukpenningsgrundande inkomsten.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet säger i ett uttalande att det är egendomligt att Försäkringskassan gör olika tolkningar av regelverket och behandlar dialyserande som har tidsbegränsad sjukersättning på ett felaktigt sätt. Enligt Njurförbundets uppfattning ska dialyserande som har tidsbegränsad sjukersättning inte behöva försättas i en situation där de utförsäkras och tvingas till arbetslivsintroduktion. Håkan Hedman anser att den här situationen inte är värdig en rik välfärdsstat som Sverige.

Njurförbundet har idag i en skrivelse till Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender begärt att Försäkringskassan omgående förändrar sin tolkning av regelverket så att dialyserande som har tidsbegränsad sjukersättning per automatik får förlängd sjukersättning under obegränsad tid.

För ytterligare information kontakta gärna förbundsordföranden Håkan Hedman, telefon 070-7181670.Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401