Allmänheten vill få information om klimat från forskare och myndigheter. Helst vill de ha information från traditionella medier där det är tydligt varifrån fakta kommer. Det framgår av en ny undersökning som Naturvårdsverket låtit utföra.

Majoriteten vill ha information om klimatet från forskare eller myndigheter som avsändare. En ny undersökning visar att allmänheten helst tar till sig klimatinformation via traditionella medier med tidning (48 procent) och TV (48 procent) i topp. Det läggs stor vikt vid tydlig källhänvisning och många välkomnar mer saklig och konkret information, vilket kan vara en anledning till att intresset för klimatinformation via sociala medier är svalt.

– Undersökningen visar att myndigheter har en viktig funktion att fylla när det gäller att möta allmänhetens behov av kunskap om klimatfrågor, säger Stina Söderqvist, kommunikationsstrateg på Naturvårdsverket.

Allmänheten uppvisar en stor bredd i såväl intresse för olika typer av information kring klimat och av det arbete som utförs. Bland annat är en klar majoritet (91 procent) intresserade av klimatförändringarnas konsekvenser specifikt i Sverige. Individens egen påverkan på klimatet via exempelvis konsumtion och resande väcker också stort intresse (88 procent).

Två tredjedelar av de tillfrågade anser att tillgången till information om klimatfrågor motsvarar deras behov och önskemål. Som bakgrundsfrågor ställdes två frågor om intresse för klimatfrågor och oro för klimatförändringar. En övervägande majoritet av respondenterna är intresserade (76 procent) och/eller oroliga för klimatförändringar (70 procent), i synnerhet yngre personer och boende i storstadsområden. Gullers Grupp har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört undersökningen i form av en webbpanel med 1018 deltagare kring allmänhetens behov och tillgång till information om klimatfrågor.

För ytterligare information, kontakta:
Stina Söderqvist, kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, 010-698 11 84, stina.soderqvist@naturvardsverket.se

Anna-Karin Nyström, chef Klimatmålsenheten, 010-698 15 55, anna-karin@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63