Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora som vill forska inom organisationer och företag.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora som vill forska inom organisationer och företag.

Den nya Flexit-utlysningen erbjuder sex anställningar som in-houseforskare, vid Bräcke diakoni, Kulturförvaltningen i Göteborgs stad, Stadskontoret i Malmö stad, FoUI i Norrbottens Kommuner, Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun och Spotify.

Genom att utlysa forskartjänster i samarbete med företag och organisationer vill RJ förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra verksamheter utanför lärosätena, men även öka forskarsamhällets kunskap om vad företag och organisationer har att erbjuda dem.

- Med ett allt ökande intresse i samhället för humanistisk och samhällsvetenskaplig kompetens är det viktigt att underlätta för forskare, organisationer och företag att utveckla frågor som är intressanta för båda parter, säger Torbjörn Eng, ansvarig för Flexit-satsningen på RJ.

Frågorna som ska beforskas är exempelvis: Vad är en deltagardriven process? Vilka är skillnaderna mellan olika musikaliska behov och konsumtionsmönster? Vilka är så kallade framgångsfaktorer bakom integration? Hur beskrivs och förstås lärande och hälsa utifrån ett pedagogiskt perspektiv? Vilka dilemman uppstår i mötet mellan kommun och akademi när skolnära forskning ska hanteras i skolpraktiken?

- Vi hoppas att många forskare ser det som en möjlighet att skaffa sig ny erfarenhet och få tillgång till, och utveckla, kunskap från områden utanför akademin, säger Torbjörn Eng.

Flexit är öppet för yngre likväl som äldre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och ger finansiering för tre års forskning. Forskaren är anställd två år på företaget eller organisationen och sedan ett år på en akademisk institution.

Flexit-utlysningen: http://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/flexit-anstallningar-2017/Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435