Våra barn och unga rör sig för lite och sitter stilla för mycket! Vad kan vi göra åt detta? Vad säger den senaste forskningen, och vad kan vi göra konkret för att vända trenden?

Västra Götalandsregionen kraftsamlar i frågan. Den 24 april träffas forskare och verksamhetsföreträdare från bland annat hälso- och sjukvården, kommunen, ideella sektorn och skolan för att föra dialog kring den fysiska aktivitetens betydelse för barns hälsa och lärande, och hur vi gemensamt kan få barn att röra på sig mer. Media är välkommna att delta. Medverkar gör bland annat:

Mats Börjesson Professor/överläkare, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs Universitet, verksamhetsansvarig för enheten Prestation och hälsa

Jenny Nyberg Doktor, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs Universitet

Johan Faskunger Filosofie Doktor Fysisk aktivitet och hälsovetenskap

Magnus Lindwall Docent hälsopsykologi, Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet

Anna Orwallius och Åse Blomqvist Leg. fysioterapeuter, Centrum för fysisk aktivitet Västra Götalandsregionen

Anja Nordenfeldt Verksamhetschef, En frisk generation

Per Möllborg Med Dr, Barnhälsovårdsöverläkare och skolläkare, specialist i barn- och ungdomsmedicin

Staffan Hjalmarsson Speciallärare, coach och samtalshandledare Lerums kommun

  • När: 24:e april 2019 kl. 9:15 – 16:00
  • Var: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 i Göteborg
  • Hur: Genom plenumseminarier och workshopsdialoger
  • Målgrupp: Särskilt inbjudna forskare och verksamhetsföreträdare i Västra Götaland
  • Media är välkomna att delta, meddela gärna kontaktpersonerna nedan

Kontaktpersoner

Annika Nilsson Gren: annika.nilsson-green@vgregion.se, 0708-931717
Lisa Manhof: lisa.manhof@vgregion.se, 0761-36 58 68
Västra Götalandsregionen, Regional utveckling, avdelning för social hållbarhet

 


Bifogade filer

 shutterstock 471937016Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se