Den 21 mars är det den Internationella skogsdagen, en dag som instiftades av FN år 2012 för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. Här har Södertörns högskola samlat forskningsartiklar och projekt som rör skogen, samt våra experter på skogsfrågor.

ARTIKLAR

Bevara och bruka? Skogen som resurs för ett klimatneutralt samhälle
Världens första klimatneutrala välfärdsstat. Det är målet politikerna satt upp för Sverige och där spelar skogen en viktig roll. Men konflikten kring hur skogens resurser ska tas tillvara är infekterad och det saknas tydliga riktlinjer för hur målen ska nås. Mycket ansvar läggs på markägaren, men frågan forskarna nu söker svar på är om de har rätt förutsättningar att göra de prioriteringarna. LÄS ARTIKELN HÄR.

Varför mår vi bra av att vara i skogen?
På senare år har forskning visat att människan mår bra att vara ute i skogen. Skogsbad och skogsterapi är begrepp som kommer från Japan och som har fått stor spridning i världen. I grunden går det ut på att vara i skogen, ta in dess atmosfär och låta sina sinnen översköljas av intryck. Effekter som minskad stress och lägre blodtryck kan mätas – men varför mår vi bättre av att vara i skogen? LÄS ARTIKELN HÄR.

PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT

En ny skogspolitik på väg: processen att förhandla och anta ett nationellt skogsprogram i den växande bioekonomin
Syftet med detta projekt är att undersöka i vilken utsträckning samt under vilka förutsättningar ett skogsprogram kan vara en ny och legitim arena för samverkan som skapar evidensbaserade och legitima beslut och förbättrar effektivt genomförande av skogspolitiken i den växande bioekonomin.

Vägar till en biobaserad samhällsekonomi - Politik och styrning för hållbart nyttjande av skog
Syftet med projektet är att analysera hur utformningen av den svenska skogspolitiken behöver utvecklas för att möta en bioekonomiomställning. Projektet kommer att fokusera på målkonflikter, val av styrmedel för att nå målen, samt förvaltningens förmåga att omsätta mål till praktisk handling i skogsbruket.

FORSKARE

Johanna Johansson, lektor i miljövetenskap. Forskar om en klimatneutral framtid genom samverkan, politik och styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen.

Henrik Ohlsson, dokorand i religionsvetenskap. Skriver avhandling om naturkontakt och existentiell hälsa.

Ralph Tafon, projektforskare och fil. dr i miljövetenskap. Forskar bland annat om frågor och konfliker som rör skogen.

Kari Lehtilä, professor i miljövetenskap. Forskar om skogens biologiska mångfald i Östersjöregionen, med studier av skogssuccession, igenväxning av habitat och landskapsekologi.

 

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876