Södertörns högskola har samlat forskning som på olika sätt berör Internationella kvinnodagen

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen, vilken instiftades redan 1910 och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. På Södertörns högskola bedrivs forskning inom olika ämnen som på olika sätt berör kvinnor, genus, jämställdhet och könsroller.

På vår forskningstemasida "Internationella kvinnodagen" har vi samlat forskare och forskning som berör dessa ämnen ur olika synvinklar. Här finns till exempel forskning i svenska om hur kvinnor under de senaste hundra åren höjt sina röster i offentligheten och därmed förändrat både samhället och språket, forskning i idéhistoria kring aborträtten, forskning om feministiska kulturstudier som tonårstjejers musikbruk och dans på YouTube och mycket annat. 

Läs mer på Forskningstemasidan om internationella kvinnodagen.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876