Stockholms utbildningsförvaltning har till torsdagens utbildningsnämnd sammanställt en rapport med strategier för framgångsrikt lärande som baserar sig på vetenskaplig forskning. Rapporten visar tydligt att Folkpartiets skolpolitik inte baseras på forskning.

- Snaran dras åt runt Folkpartiet, säger Per Bolund (MP), oppositionsborgarråd i Stockholm. Den här rapporten visar tydligt att Folkpartiets skolpolitik strider mot gällande forskning. Istället är det åtgärder som Miljöpartiet har lyft fram, som elevinflytande och arbete mot kränkande behandling, som visar sig ha bäst effekt när det gäller att förbättra elevens resultat, säger Per Bolund. 

- De slutsatser som kommer från rapporten behöver nu omsättas i konkret politik, säger Per Olsson (MP), ledamot i Utbildningsnämnden. Det är dags för en ansvarstagande skolpolitik i Stockholm, där vi ger rätt stöd tidigt med framåtsyftande bedömning och där barn i behov av särskilt stöd får sina rättigheter erkända. Miljöpartiet står för en sådan politik, för en modern skola som sätter eleven i centrum, säger Per Olsson.

Några exempel på åtgärder som forskningen visar förbättrar elevernas resultat:

Att eleverna och föräldrarna involveras i lärandet. Folkpartiet i Stockholm har medvetet avskaffat elev- och föräldrainflytande. Ett exempel är skolstyrelse med elevmajoritet som fanns på Globala gymnasiet i Stockholm, som avskaffades utan utvärdering.
o Att ha skolledare som ägnar sig åt pedagogiskt ledarskap och lärare som bryr sig om varje elev. I Stockholm där Folkpartiet styr skolan har rektorer tvingats avskeda administrativ och elevvårdande personal så att allt fler av dessa uppgifter läggs på rektor och lärare. Det innebär att de har alldeles för lite tid och resurser för att kunna koncentrera sig på eleverna. o Att ha ett bra förhållningssätt där man bryr sig om varandra och arbetar mot mobbing och kränkande behandling. Folkpartiets gammaldags metoder för ordning och reda fungerar inte. Varje kvalitetsredovisning visar att elevernas arbetsmiljö blir allt sämre i Stockholm. Elevvården skärs ned och allt fler elever mår dåligt. 

Rapporten "Strategier för skolutveckling i Söderort och på Järvafältet" bifogas.
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02