Migrationsverket minskar mottagningen med 1 000 medarbetare under 2018. Samtidigt fortsätter verksamheten inom förvar och förvaltningsprocess med en hög bemanningsnivå. Det är förslaget som nu ska förhandlas med arbetstagarorganisationerna.

Under 2018 ställer stora delar av Migrationsverket om. Orsaken är att färre söker asyl och att fler befinner sig i slutet av asylprocessen. Det betyder att både mottagningen och asylprövningen behöver minska, samtidigt som antalet asylboenden i hela landet blir färre.

− Det är tydligt att vi återgår till en mindre organisation med ökat fokus på andra delar av verksamheten, säger Janne Wallin, operativ chef på Migrationsverket.

Mottagningen och asylprövningen minskar

Mottagningen föreslås minska från 1 900 medarbetare vid årsskiftet till 900 medarbetare vid slutet av 2018, en minskning med 1 000 medarbetare. Även asylprövningen förslås minska under 2018. Läs mer i en tidigare webbnyhet.

Förvaren och förvaltningsprocessen

Parallellt med neddragningarna behövs fortsatt en hög kapacitet för de delar av verksamheten som har koppling till de sista stegen i asylprocessen, det vill säga bosättning, förvar, återvändande och domstolsprövning.

Förvaren samt förvaltningsprocessen − den avdelning som arbetar med att föra myndighetens talan i domstol och pröva verkställighetshinder – föreslås växa i mindre omfattning under 2018.

– Inom förvarsverksamheten ska antalet platser utökas under 2018, men exakt bemanningsnivå går inte att fastställa i dagsläget, säger Janne Wallin.

Planeringen fortsätter inom varje region

Omställningen berör Migrationsverkets samtliga sex regioner. Exakt var myndigheten kommer att ha kontor framöver planeras nu i varje region.

− Varje region och de två avdelningarna måste nu planera utifrån sina förutsättningar och det är en stor utmaning för hela organisationen, säger Janne Wallin.

FAKTA I SIFFROR
Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
Vid slutet av 2015: 181 890, varav 101 120, i asylboenden (ABO)
Vid slutet av 2016: 122 708, varav 63 063 i asylboenden (ABO)
2017-11-23: 80 736, varav 37 274 i asylboenden (ABO)Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.