EU-kommissionen har presenterat ett förslag till ett nytt direktiv om energieffektivisering. Det innehåller klara planekonomiska drag med allvarliga begränsningar av den fria konkurrensen. I praktiken vill EU tvinga in alla européer i ett utbyggt fjärrvärmenät och därmed stänga ute andra förnybara energiformer för uppvärmning.

Ett sådant direktiv riskerar att kraftigt minska konsumenternas valmöjligheter på en redan starkt oligopolpräglad energimarknad. Regeringen måste därför förespråka fri konkurrens, valfrihet och en mångfald av energilösningar i de fortsatta förhandlingarna om direktivet skriver Johan Barth, VD för Geotec.

Läs hela debattartikeln här

Läs Geotecs remissvar om förslaget i bifogat dokument.
Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00