Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Socialförsäkringsministerns förslag är en bit på väg, men det är otillräckligt. Det är Handikappförbundens ordförande Ingrid Burmans kommentar på regeringens förslag till förändrad sjukförsäkring.

I avvaktan på konkreta besked och en ny lagstiftning kräver Handikappförbunden att utförsäkringarna stoppas NU:

– Det går inte att vänta åtta månader. Regeringen måste komma med konkreta besked nu till dem som undrar hur de ska klara denna vecka och denna månad utan att behöva gå från hus och hem.Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.


Kontakt


Mikael Klein

Intressepolitisk chef

mikael.klein@funktionsratt.se

070-480 71 66

Monica K McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

070-885 42 65