Årets revisionssäsong på Forsmark inleds 2 maj. Här syns reaktorhallen på Forsmark 3, i samband med en tidigare revision.

Varje sommar ställs reaktorerna av ett antal veckor för bränslebyte och underhåll inför kommande driftsäsong. Först ut i år är Forsmark 2. Precis som ifjol finns flera corona-åtgärder på plats och extern revisionspersonal måste ha ett negativt covid-test för att komma in på anläggningen.

Revisionen på Forsmark 2 genomförs 2 maj – 30 maj. Några av de arbeten som ska utföras är bränslebyte och provningar i reaktortanken, införande av ventilavledare för att förstärka tåligheten mot blixtar, ny magnetiseringsutrustning för generator, service av pumpar och översyn av högtrycksturbin. Under revisionen arbetar i år cirka 1 000 personer – både egen och extern personal – med ungefär 3 500 arbetsorder.

– Det är alltid roligt med revision och att få dra igång. Ifjol satte vi in åtgärder för att anpassa revisionen till corona-situationen, och så sker även i år. Vi har även lagt till ytterligare åtgärder. Forsmark bedriver en samhällsviktig verksamhet och måste hantera allt som rör covid-19 på ett ansvarsfullt sätt, säger Björn Ogdal som är revisionsledare.

Bland annat ska all extern revisionspersonal kunna uppvisa ett negativt covid-test eller vaccinationsintyg innan de får komma in och jobba på anläggningen. Möjlighet till snabbtest finns också i Forsmark, i samarbete med företagshälsan.

– Dessutom kommer det precis som i fjol att finnas mattält på plats, med utglesade sittplatser för att kunna hålla avstånd. Åtgärder är även vidtagna för säkra passagevägar där det brukar uppstå kö, säger Björn Ogdal.

 

Avstånd, munskydd och hygien

Stationer med handsprit och munskydd finns utplacerade på strategiska platser. Regler för munskyddsanvändning finns i vissa miljöer, och munskydd ska även användas i situationer där arbete sker nära en kollega och det inte går att hålla avstånd. Endast personer som är friska och symptomfria får komma till Forsmark. Många möten sker digitalt, och precis som tidigare uppmanas till distansarbete för all personal som inte måste vara på plats.

Johan Börjesson är vice vd på Forsmark:

– Vår högsta prioritet på Forsmark är säkerheten och med det en säker och trygg arbetsmiljö, där vi kan producera efterfrågad el. Vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi har också egna regler och riktlinjer som uppdateras utifrån rådande läge.

Forsmark har ända sedan pandemin kom till Sverige för drygt ett år sedan haft mycket låga sjuktal.

– Våra medarbetare är ansvarsfulla, och alla är angelägna om att förhindra smittspridning. Samtidigt behöver vi byta bränsle och underhålla våra reaktorer för att de ska stå rustade inför kommande driftsäsong, säger Johan Börjesson.

Förra året kunde revisionerna genomföras på ett corona-säkert sätt. Med de åtgärder som finns på plats i år är målet att det ska fungera lika bra den här gången.

– Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att kolleger som måste utföra arbete i anläggningen inte ska bli smittade på jobbet. Vi är ödmjuka inför den besvärliga situationen och gör vårt bästa för att hantera den, säger Forsmarks vd Björn Linde.

Läs mer om revisionssäsongen på Forsmarks webbplats.

 

Fakta om Forsmark

Forsmarks kärnkraftverk är Sveriges största elproducent. Kraftverket ligger cirka 15 mil nordost om Stockholm, vid Upplandskusten i norra Roslagen. Vi är en av de största arbetsgivarna i Östhammars kommun. Forsmarks huvudägare är Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se/ Kontakt


Josef Nylén

Presschef

josef.nylen@vattenfall.com

073-043 9880

Anna Ek

Stf presschef

anna.ek@vattenfall.com

072-718 28 02