Nu kommer Jesper Svartviks bok Försoning och förvandling.

Den tar upp funderingar kring tärande tankar, att inte prestera tillräckligt och att inte räcka till eller duga inför andra. I dialog med såväl bibeltexter som de judiska och kristna traditionerna diskuterar Jesper Svartvik hur människor kan hantera det förflutna så att de kan börja bygga en ny framtid och en förnyad gemenskap.

Bokens syfte är att hjälpa läsaren att bättre förstå vad försoning och förvandling kan innebära. Hur kan vi lära oss att leva med det som är svårt?

Boken är en fristående fortsättning av Jesper Svartviks tidigare bok Förundran och förväntan.

Jesper Svartvik är präst och forskare. Sedan 2008 är han innehavare av Krister Sten­dahls professur i religionsteolo­gi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet och Svenska teolo­giska institutet i Jerusalem.

Fakta om boken:

Titel: Försoning och förvandling
Författare: Jesper Svartvik
ISBN: 978-91- 526-34-165
Utgivningsår: 2014

Ca pris: 210 kr

Boken går att beställa på www.verbum.se
För mer information kontakta gärna louise.sillrén@verbum.se, 08 – 743 65 23


Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28