Sahlgrenska Universitetssjukhusets nya webbutbildning för personer med bipolär sjukdom har blivit en succé: fler kan delta och färre hoppar av. Nu kan den införas på fler mottagningar i regionen.

Bipolärmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har länge haft en traditionell patientutbildning med föreläsningar och uppföljande diskussioner. Den var viktig och uppskattad men resurskrävande och hade problem med både köer och avhopp.

 

- Mot bakgrund av detta föddes idén om en nätbaserad utbildning. Så vi tog fram en tillsammans med forskare från Psykiatricentrum. Hösten 2017 började vi använda nätutbildningen, säger Timea Sparding, projektledare och enhetschef för Bipolärmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Utbildningen består av åtta kapitel. Dessutom finns uppgifter som att föra dagbok över sitt stämningsläge och göra en kris- och handlingsplan. Under tiden patienten går utbildningen är tre fysiska besök inbokade hos en sjuksköterska. Anhöriga får gärna följa med på besöken och är uppmuntras också att själva gå utbildningen.

 

Resultatet, så här långt, är att färre hoppar av och fler kan delta. Ny forskning från Sahlgrenska Akademin visar dessutom att patientutbildningar halverar risken för återfall i sjukdomsskov.  På Bipolärmottagningen ser man nu nätutbildningar som ett steg in i framtidens psykiatrivård.

 

- Jag har föreläst om nätutbildningen på nationella konferenser och intresset har varit väldigt stort, både bland professionella och patientföreningar, säger Timea Sparding.

 

Fakta: Bipolär sjukdom

Så många som en av hundra drabbas av bipolär sjukdom. Sjukdomen innebär att patienten växlar mellan att vara deprimerad och manisk, eller hypoman, men kan mellan skoven vara symtomfri. Sjukdomen är livslång och kan i värsta fall leda till döden på grund av självmord.

 

 

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.
Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000