Fotograf/Källa: Annika Malmin

Med hjälp av laser kan neurokirurger på Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu behandla patienter med exempelvis hjärntumör eller svår epilepsi. Den minimalinvasiva tekniken ger ett fem millimeter stort sår på huvudet – och lämnar ett enda stygn.

De första operationerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomfördes under vecka 50 och 51. Först ut var en patient med hjärntumör, där ingreppet gjordes i stället för en öppen operation.

- Den här patientens tumör blev komplett behandlad och hen kunde skrivas ut på andra dagen efter operationen. Med en öppen operation hade vårdtiden nog kunnat ligga på minst fem dagar, säger Daniel Nilsson, överläkare inom neurokirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid Sahlgrenska Akademin.

Metoden finns i USA sedan drygt tio år tillbaka och på Karolinska Sjukhuset i Stockholm, som också använder sig av tekniken, har ett tiotal patienter hittills behandlats. Den andra operationen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset gjordes på ett barn med svårbehandlad epilepsi och flera anfall dagligen.

- Pojken kunde skrivas ut från Neurokirurgen dagen efter och har hittills inte haft några anfall efter operationen, berättar Daniel Nilsson.

Tekniken kallas interstitiell laserablation och är minimalinvasiv. Metoden går ut på att man med hjälp av en robot för in en tunn laserprobe som är 1,65 mm i diameter i den vävnad som ska behandlas. Med hjälp av magnetkamera bekräftar man att den hamnat rätt och sedan värms vävnaden som ska behandlas upp med hjälp av lasern.

- Uppvärmningen förstör tumörvävnaden och effekten kan ses i realtid med magnetkamera, som används som en termometer. Den här tekniken fungerar även på mer djupt liggande tumörer som kan vara riskabla att komma åt med öppen kirurgi. Det är också en väldigt användbar teknik för epilepsi som kräver kirurgiska ingrepp, säger Daniel Nilsson.

Operationerna genomförs på Bild- och Interventionscentrum, BoIC vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och görs inom ramen för ett samarbete mellan sjukhusets verksamheter för neurokirurgi, radiologi och anestesi samt företaget Medtronic som sköter tekniken kring laserproben.

- Det är ett samarbete som kräver mycket tekniskt kunnande och innan man kan starta en sån här operation måste man ha en stor genomgång. Nu under pandemin har vi kunnat få experthjälp via länk, då vi har behövt support som ej kunnat resa hit. Pandemin har ställt oss inom neurokirurgi inför nya utmaningar där vi fått prioritera de allra sjukaste. Vi har också fått lära oss att använda telemedicinska lösningar vid ronder och behandlingskonferenser för att kunna fortsätta ge god vård åt patienter med svåra sjukdomar i hjärna och ryggmärg, men ändå hålla fysisk distans, säger Daniel Nilsson.

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Relaterade bilder


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000