På dagens kommunfullmäktige väntas stadens politiker fatta beslut om att inrätta det första naturreservatet i Stockholm sedan 2006. Frågan om att göra Älvsjöskogen till naturreservat har diskuterats sedan tidigt 90-tal men nu finns det en bred majoritet bakom ärendet. Älvsjöskogen har som rekreationsområde ett upptagningsområde om cirka 23 000 stockholmare och innehåller exempelvis två välanvända motionsspår.

— Älvsjöskogen är ett av stadens mest uppskattade friluftsområden som nyttjas av tusentals stockholmare. Det känns väldigt bra att vi äntligen inrättar ett reservat i skogen som både fungerar som ett rekreationsområde och bidrar till bättre luft och vatten i staden, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Enligt Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport 2003:20, Aldrig långt till naturen - Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen, så har "Älvsjöskogen vetenskapliga naturvärden och karaktäriseras av hällmarker med högrest tallskog, smala sprickdalar med granskog, samt våtmarker. Den södra delen av Älvsjöskogen ingår i tillrinningsområdet till sjön Magelungen, och är därför ekologiskt särskilt känslig." Gränsdragningarna för östra delen av Älvsjöskogen utreds just nu och beslut väntas senare under mandatperioden.

— När vi bygger mycket i Stockholm ställer det ännu högre krav på oss att ha en genomtänkt strategi för samspelet mellan reservatens ekologiska kärnvärden, behovet av stadsnära natur och närliggande stadsutveckling. Därför kommer vi också att göra relevanta delar av den östra delen av Älvsjöskogen till naturreservat samt utreda möjligheten att koppla samman de olika delarna med en ekodukt. I utredningen ska ett tillskott av bostäder planeras i anslutning till reservatet, säger Katarina Luhr (MP).

Under mandatperioden kommer naturreservat dessutom att inrättas i Kyrkhamn, Årstaskogen/Årsta holmar och Rågsveds friområde. 

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02