Måndag 18 december överlämnas det certifikat som visar att Området för Medicinsk diagnostik och teknik (Medot) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu är miljöcertifierat. Medot omfattar verksamhetsområdena Laboratoriemedicin, Radiologi och Medicinsk fysik och teknik. Olle Mattsson områdeschef för Medot blir den som tar emot certifikatet i närvaro av Kerstin Brunnström, efter årsskiftet ordförande i Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tid: Måndag 18 december, kl 9:30 Plats: Konferensrummet, Medot, Vita stråket 13, plan (samma ingång som till Apoteket och 2 trappor upp)

Det ligger många arbetstimmar bakom "diplomet" och det är med stolthet man på detta sätt kan visa att man tar ett stort ansvar för att minska belastningen på miljön.

Arbetet med miljöcertifieringen inleddes med att Regionfullmäktige 1999 beslöt att alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen på sikt skall införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Område Medot beslöt då att gå ett steg längre och arbeta för en miljöcertifiering av områdets verksamheter.
Bodil Häggström, områdets miljökoordinator, har varit projektledare och tillsammans med och ett tiotal medarbetare från Medots verksamhetsområden varit drivande i arbetet. SU:s miljöchef Sverker Thurén har deltagit som internkonsult. En förutsättning för arbetet har varit ett stort engagemang från Medots chefer och övriga medarbetare. Projektet är nu avslutat och miljöledningssystemet tillämpas i alla Medots verksamheter.

I slutet av september 2006 genomförde de externa revisorerna från Semko Certification AB granskningen av systemet och efter korrigering av smärre avvikelser blev det i mitten av november godkänt för certifikat.

Certifikatet kommer att hängas upp på synliga platser inom Medots verksamheter. Att vara miljöcertifierad innebär att man aldrig får slå sig till ro och tycka att man är klar med miljöfrågorna. Certifikatet skall påminna om att själva idén med miljöcertifiering är att man förbinder sig att ständigt bli bättre.

För mer information kontakta: Bodil Häggström, 031-342 6282 eller 070-655 10 96Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000