Fotograf/Källa: Christer Hagman

20-22 januari höll Svenska Karateförbundet ett uttagningsläger till OS-trupp på elitidrottscentrum på Bosön, Stockholm. 24 karatekas bjöds in och fightades väl om de platserna i den första svenska OS-satsningen i Karate någonsin.

Efter tuffa tester i mycket hård konkurrens har landslagsledningen genom uppföljning och noggrann utvärdering nu valt ut den första OS-gruppen och tillsammans med dessa satt individuella planer för Fas 1, en tre månaders kontrollperiod som spänner från nu t.o.m. Senior-EM i maj, där utveckling och prestation kommer vara i fokus.

Erbjudandet om en plats i OS-truppen innebär att utövarna själva fritt väljer att gå in i ett intensivt program, skräddarsytt per person, där man får bästa möjliga support utifrån sina och förbundets förutsättningar inom ramen för OS-satsningen. Kontrollperioden på tre månader syftar till att lägga grunden till nästa kommande uttagning – till Svenska Olympiska Kommitténs (SOK) Topp & Talang-program, där urvalet sker i maj.

Efter det sker en ny utvärdering av OS-programmets upplägg och individuell planering för aktiva.

Helgen 3-5 februari startar programmet med ett gemensamt läger för hela truppen i Stockholm.

”Vi gör en intensiv kick-start på programmet där den här första träningsperioden är väldigt viktig.
Vi kommer ha löpande och nära kontakt med deltagarna med täta mätpunkter för utvärdering, - allt med syfte att utröna en prestationsnivå både hos de aktiva men också i vår organisation som ligger i linje med SOK´s förväntningar. De här utövarna har jobbat hårt med stöd av sina hemmaklubbar i många år och vi vet att de har mycket att ge. Vårt jobb på central förbundsnivå blir nu att hälpa till i att synliggöra detta på bästa sätt så att både de aktiva och vi som förbund svarar upp mot de nya olympiska kraven gällande professionell central organisationsstruktur och idrottslig satsning.” 
säger Ramon Malavé, Olympisk Headcoach. ”Vi tror starkt på dessa utövare, de är villiga, ambitiösa och med mycket kunskap med sig i bagaget – det ska bli väldigt spännande och roligt att få följa dem på resan!”

De uttagna kommer ha tillhörighet till ett av tre OS-center, förlagda i Stockholm, Karlstad och Sundsvall, där naven finns för deras respektive utvärdering under kontrollperioden. Efter EM i maj kommer en ny utvärdering och planläggning att göras. 

Uttagna är:

KUMITE                                          Hemmaklubb

Sabina Lääveri                                Shiai KK, Stockholm                                     
Hana Antunovic                               Shiai KK, Stockholm                                                                         
Lisa Rasmusson                              Sundsvalls Sportkarate
Stephanie Kaup                              Malavé Do, Stockholm
William Engman                              Sundsvall Sportkarate
Sebastian Brajic                              Centrum KK, Kristianstad
Ludwig Ingemansson                      Eskilstuna KK
Daniel Barkelind                              Eskilstuna KK

KATA                                               Hemmaklubb                             
Mia Karlsson                                   Degerfors Kuniba Kai
Lina Wåglund                                  Wakajishi KK, Stockholm

OS-Coacher
Center Stockholm, Ramon Malavé 
Center Sundsvall, Joakim Engman
Center Karlstad, Lennart Larsson

 

Media är välkomna att kontakta oss för mer information:
Ramon Malavé, OS-general , ramon@malavedo.se, 070-790 03 08
Sarah Wennerström, Generalsekreterare, sarah@swekarate.se, 08-597 604 92


Svenska Karateförbundet arbetar för en sund verksamhet hos våra föreningar med Riksidrottsförbundets värdegrund som bas. Vi fördelar anslag, verkar för tillväxt inom Karate och stödjer såväl elitidrott som breddverksamhet. Förbundets styrelse, verksamhetsplan m.m utses demokratiskt på förbundsstämman varje år.


Kontakt


Sarah Wennerström Cedercrona

Generalsekreterare

sarah@swekarate.se

08-597 604 92