I ett strilande höstregn kunde KSRR äntligen ta det första spadtaget för det som om knappt ett år ska bli Kalmars nya återvinningscentral.

- Vi är ett återvinnande folk och nyckeln för att fortsätta vara det är en väl fungerande återvinningscentral, konstaterade KSRR:s förbundsordförande Steve Sjögren (S).

Återvinningscentral Kalmar (ÅVC Kalmar) byggs i Flygstaden, strax väster om Kalmar. KSRR investerar 35miljoner kronor i den nya anläggningen, som utöver rangeringsytor även omfattar en kontors- och personalbyggnad i två plan, där markplanet inrymmer avfallsmottagning för vissa fraktioner.

Infarten till den nya ÅVC blir via en ramp från Logistikvägen. Rangeringsytan är formad som en avlång hästsko med plats för 16 containerplatser.

- Tack KSRR! Det här blir väldans bra och det kommer att bli uppskattat, sa Kalmars kommunalråd Johan Persson, som var en av tre som höll i spadarna.

Sedan november 2016 finns en nybyggd återvinningscentral i Storskogen, Oskarshamn. Den är förlaga till den som nu byggs i Flygstaden.

 


Bifogade filer

 Översikt NV(86113)KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41