I ett strilande höstregn kunde KSRR äntligen ta det första spadtaget för det som om knappt ett år ska bli Kalmars nya återvinningscentral.

- Vi är ett återvinnande folk och nyckeln för att fortsätta vara det är en väl fungerande återvinningscentral, konstaterade KSRR:s förbundsordförande Steve Sjögren (S).

Återvinningscentral Kalmar (ÅVC Kalmar) byggs i Flygstaden, strax väster om Kalmar. KSRR investerar 35miljoner kronor i den nya anläggningen, som utöver rangeringsytor även omfattar en kontors- och personalbyggnad i två plan, där markplanet inrymmer avfallsmottagning för vissa fraktioner.

Infarten till den nya ÅVC blir via en ramp från Logistikvägen. Rangeringsytan är formad som en avlång hästsko med plats för 16 containerplatser.

- Tack KSRR! Det här blir väldans bra och det kommer att bli uppskattat, sa Kalmars kommunalråd Johan Persson, som var en av tre som höll i spadarna.

Sedan november 2016 finns en nybyggd återvinningscentral i Storskogen, Oskarshamn. Den är förlaga till den som nu byggs i Flygstaden.

 


Bifogade filer

 Översikt NV(86113)Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för att omhänderta hushållens avfall, informera om källsortering och verka för minskat avfall inom våra medlemskommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. Inom förbundet bor det ca 185 000 invånare. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos Kretslopp Sydost arbetar ca 90 medarbetare och vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och Kretslopp Sydost omsätter ca 205 Mkr årligen.


Kontakt


Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77