En budget som konsekvent fortsätter att undvika de svåra ekonomiska frågorna. De ekonomiska tillskott som ges är positiva, men löser inte de underliggande obalanserna, anser Officersförbundet.

– Vi har hela tiden sagt att försvarsreformen bygger på en orealistisk glädjekalkyl. Försvarsmaktens erfarenheter tyder i allt högre grad på att så är fallet. Istället för att ta till sig vunna erfarenheter och verkligen se vad som krävs för att försvaret ska kunna återfå en reell försvarsförmåga håller regeringen sig fast vid gamla underlag, säger Lars Fresker.

I jämförbara länder med anställt försvar ligger personalkostnaderna på cirka 40–50 procent av försvarsanslaget, enligt forskning från FOI. I Sverige idag är motsvarande 30 procent. När regeringen säger att: ”Den förändrade personalförsörjningen är avsedd att finansieras genom förändringar och rationaliseringar i fråga om personal, materiel, logistikförsörjning samt övrig stödverksamhet” säger man också att materielbristerna och de ständiga neddragningarna och omorganisationerna kommer att fortsätta.

– Försvarets nuvarande organisation är byggt utifrån kravet att den ska rymmas i befintlig budget, inte utifrån reella krav på vad försvaret ska kunna. Regeringen skriver flera gånger att man är nöjd med utvecklingen i stort, fast det borde man inte vara. I budgeten skrivs att personalläget är kritiskt inom flera områden. Det är något vi känner igen. Officersförbundets medlemmar, yrkesofficerare, soldater och sjömän, signalerar att de går på knäna på grund av allt för många uppgifter. Omorganisationerna och neddragningarna slår direkt mot försvarets rekryteringskraft och möjligheterna att verkligen bygga upp fungerande förband, säger Lars Fresker.

Regeringen uppfattar att man löst problemen med personalkostnaderna genom att tidigare i år ge försvaret i uppdrag att minska kostnaderna med en halv miljard till 2019. Problemet, anser Officersförbundet, är att regeringen inte reducerat uppgifterna eller målsättningarna, vilket kommer att öka försvarets obalans för varje år som går.

– Det är väldigt konstigt att regeringen i budgeten implicit kritiserar försvaret för inkonsekvens i sina underlag. När Försvarsmakten varit tydlig med läget har politiken reagerat negativt på ärligheten och satt tryck på myndigheten att ställa in sig i ledet och komma med politiskt lindrigare slutsatser, men regeringen verkar vara blind för effekten av sina egna påtryckningar, säger Lars Fresker.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar 12 000 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 32 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:
lars.fresker@officersforbundet.se, förbundsordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81
daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet 0765-254 085
För mer information om Officersförbundet, besök www.officersforbundet.seOfficersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Fredrik Hultgren

Kommunikationschef

fredrik.hultgren@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81