Riksdagens oförmåga att enas i försvarspolitiken är oacceptabel. Den omintetgör inte bara möjligheten för våra medlemmar att göra ett bra jobb, utan riskerar i förlängningen även Sveriges säkerhetspolitiska trovärdighet. Det skriver ordförandena i Officersförbundet och Försvarsförbundet i dag i en gemensam debattartikel.

Förra veckan stod det klart att politikerna i Försvarsberedningen återigen misslyckas med att nå en överenskommelse kring kommande försvarsbeslut. Officersförbundet och Försvarsförbundet, som är de två största fackliga organisationerna inom Försvarsmakten, menar att detta riskerar att få förödande konsekvenser.

- Att våra politiker inte ens nu, under den värsta samhällskris Sverige skådat i modern tid, kan samla sig och enas om försvarspolitiken är oerhört beklagligt. Nu, om någonsin, torde det vara tydligt hur oerhört viktigt det är med en god nationell beredskap och en väl utvecklad förmåga att som samhälle möta både väntade och oväntade hot och utmaningar, säger Lars Fresker, förbundsordförande i Officersförbundet.

- Sällan har behovet för politisk enighet i försvars- och säkerhetspolitiska frågor varit större. Tiden för politiskt rävspel borde vara över, och det är med vemod vi konstaterar att så inte verkar vara fallet. Medlemmarna i våra två förbund är den verkliga ryggraden i svensk försvars- och säkerhetspolitik, och det borde vara en självklarhet att de ges förutsättningar att kunna göra sina jobb – de behöver besked om vad som gäller de kommande åren, säger Håkan Sparr, förbundsordförande för Försvarsförbundet.

I en debattartikel på Altinget.se uttrycker de båda förbundsordförandena hård kritik mot den politiska oförmågan att enas på det försvarspolitiska området. Även det faktum att politikerna fullständigt missar att adressera den mest kritiska frågan gällande försvarets framtid – personalförsörjningen – kritiseras i artikeln.

Debattartikeln kan du ta del av i dess helhet här: https://www.altinget.se/artikel/de-forsvarspolitiska-forhandlingarna-havererar-paa-nytt

Officersförbundet och Försvarsförbundet är de två största fackförbunden inom Försvarsmakten och representerar tillsammans en stor majoritet av myndighetens militära och civila personal.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Fresker, förbundsordförande Officersförbundet
lars.fresker@officersforbundet.se,  070-628 25 81

Håkan Sparr, förbundsordförande Försvarsförbundet
Hakan.sparr@forsvarsforbundet.se, 0703-11 57 44Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Jesper Tengroth

Kommunikationschef

jesper.tengroth@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81