Många av de 14 kommuner som delar på höstens stöd till film i skolan har länge bedrivit skolbio, men vill nu ta ett steg vidare i sitt arbete med film. Allt fler satsar på fortbildning för lärarna, vid sidan av de traditionella skolbiovisningarna.


Uppmärksamma elever tittar på Coraline.
Foto: Caroline Eriksson


Järfälla kommun får stöd för att tillsammans med kringliggande kommuner i de norra delarna av Stockholms län skapa ett mediepedagogiskt resurscentrum.

Vara kommun har fått bidrag för skolbio och för att stödja skolornas arbete med elevernas eget filmskapande. De avser att arrangera en idédag för lärare och skolledare om filmarbete i skolan.

Folkets bios filmpedagoger i Göteborg som samarbetar med Hagabiografen och Göteborg stad får stöd för att utveckla sin filmpedagogiska verksamhet och bättre kunna anpassa sig till nya fönster för rörliga bilder.

För mer information, kontakta:
Per Ericsson, stöd till film i skolan:
08-665 12 38, per.ericsson@sfi.se

Lista över alla kommuner som fått stöd


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Martin Frostberg

Kommunikation / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34