I ett samarbetsprojekt mellan Verbum Förlag, Sensus, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svenska Kyrkans Unga kommer nu en bok som vill rusta de förtroendevalda för uppdraget i Svenska kyrkan.

 En del av läsarna är nyvalda och ska tillträda sin första mandatperiod, andra är vana och har suttit i kyrkorådet i många är. Men i denna bok finns nyheter för alla!

Boken kan läsas av enskilda förtroendevalda eller tillsammans i ett kyrko- eller församlingsråd och användas som utgångspunkt i samtalet om uppdraget som förtroendevald.

Boken fungerar också som uppslagsbok. Uppdrag förtroendevald är utformad för att kunna användas vid utbildningar av stift och organisationer samt i studiecirklar.

Boken kompletteras även med webbplatsen blogg.svenskakyrkan.se/fortroendevald/

Boken släpps i november 2013 men går att beställa redan i dag på www.verbumforlag.se Webbpris: 249
Art nr: 52635728Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28