Region Sörmland skärper de regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen av covid-19. För skolan innebär det fortsatt distans- och hybridundervisning.

Smittskyddsläkaren på Region Sörmland har i samråd med Folkhälsomyndigheten tagit fram skärpta regionala rekommendationer på grund av den ökade spridningen av den brittiska mutationen av covid-19. För skolan innebär det fortsatt distans- och hybridundervisning.

De nya rekommendationerna gäller 23 februari–14 mars. Rekommendationerna innebär inga större förändringar jämfört med hur undervisningen i kommunala grundskolan och gymnasieskolan sker idag.

– Vi har redan distans- och hybridundervisning i våra grund- och gymnasieskolor sedan tidigare och den här veckan är våra elever på sportlov. Innan eleverna kommer tillbaka från lovet ska vi se över om vi behöver göra några justeringar med hänsyn till de striktare rekommendationerna, säger Tina Persson, tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

I samtliga skolformer kommer en översyn att göras för att se till att avstånd på 1,5–2 meter kan hållas mellan vuxna under hela tiden de befinner sig i skolan.

– Vi kommer behöva se över hur vi på bästa sätt ska göra det möjligt för alla vuxna på förskolorna och skolorna att hålla avstånd till varandra enligt de striktare rekommendationerna, säger Tina Persson.

För mer information kontakta:

Tina Persson, t f förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen
tina.persson2@eskilstuna.se, 070-086 64 83


Bakgrund

Den 7 januari 2021 beslutades att införa distansundervisning för årskurs 7–9 på Eskilstunas kommunala grundskolor, vilket 19 januari ändrades till hybridundervisning, att viss del av undervisningen sker på skolan och viss del på distans. Gymnasieskolan har haft delvis distansundervisning sedan 7 december. Besluten fattades på rekommendation av smittskyddsläkaren. Bakgrunden till rekommendationen var det epidemiologiska läget med stor och ökande smittspridning i Sörmland.

Skolornas förutsättningar för att kunna upprätthålla de förebyggande åtgärder som Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar har inte förändrats och efter samråd med smittskyddsläkaren gör förvaltningen bedömningen att alla högstadieskolor behöver fortsätta med samma arbetsformer fram till 1 april då påsklovet börjar. Även gymnasieskolan fortsätter på samma sätt som före sportlovet.

De elever som har extra behov av att fysiskt vara på skolan för att kunna genomföra sin utbildning kommer erbjudas det av skolan. Samtliga elever kommer fortsatt erbjudas skolmat varje dag. Kontakt