Skolchefen för kommunala gymnasieskolan har i dag efter samråd med smittskyddsläkaren på Region Sörmland beslutat att fortsätta med fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan fram till och med vecka 16.

Den 24 mars meddelade utbildningsministern att den nationella rekommendationen om delvis distansundervisning ska upphöra den 1 april. Trots detta rekommenderar smittskyddsläkaren Sörmlands gymnasieskolor att fortsätta bedriva närundervisning i begränsad omfattning. Detta beror främst på att smittspridningen för närvarande ökar snabbt i länet och fler nya fall av covid-19 har förekommit de senaste veckorna än vad det gjort tidigare.

Beslutet om att fortsätta distansundervisningen gäller till och med den 25 april för att fortsätta bidra till att bromsa smittspridningen av covid-19 i Sörmland.

Fjärr- och distansundervisning fortsätter tills vidare enligt samma förutsättningar som tidigare. Samtidigt kommer en noggrann analys av läget göras och ett nytt beslut om när utökad närundervisning kan ske kommer att tas inför vecka 17 i samråd med smittskyddsläkaren på Region Sörmland.

De förutsättningar som gäller i nuläget är att en årskurs per vecka har närundervisning. Yrkesprogrammens praktiska moment och praktik, Introduktionsprogrammen, de särskilda skolenheterna samt gymnasiesärskolan berörs inte av distansundervisningen. Dessutom har elever i behov av stöd möjlighet att få närundervisning.

För mer information, kontakta:
Monica Widelund, skolchef gymnasieskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun,
070-086 64 83 monica.widelund@eskilstuna.se
Kontakt