Fotograf/Källa: KSRR

Efter en välförtjänt helgvila har vi mobiliserat oss för att fortsätta arbetet med att hämta hem så många som möjligt av de kärl vi inte kunde tömma förra veckan på grund av snöovädret.

Alla tillgängliga resurser är aktiverade även idag och flera av våra bilar är fortsatt dubbelbemannade.

Fortfarande är det dock många vägar som inte hunnit bli skottade och vi påminner om att det behöver vara skottat kring kärlen för att vi ska kunna tömma dem. Även vägen mellan kärl och hämtplats (max tre meter) ska vara snöröjd, utan vallar och om det behövs, halkbekämpat.

Temperaturen har krupit upp mot nollan vilket tyvärr försvårar arbetet ytterligare då den packade snön luckras upp, vilket i sin tur kan försämra framkomligheten ytterligare.

Om det otömda kärlet är fullt går det bra att lägga avfallspåsarna i en säck (motsvarande kärlets storlek) och ställa ut den vid kärlet, så tas den också med vid nästa tömning.

Låt kärlet stå framme mellan 06.00 och 22.00, eller tills de är tömda. Handtaget ska vara vänt mot vägen/hämtplatsen och sopa gärna bort snön från locket.

Tömning av slam och fett utförs som vanligt i samtliga medlemskommuner.KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41

Maria Schade

Förbundschef

maria.schade@ksrr.se