Ida Ohlsson Al Fakir skriver på Riksbankens Jubileumsfonds webb om sin forskning om Zigenarundersökningen. Det är viktigt att fortsätta granska registreringarna av romerna och andra utsatta grupper. Inte minst eftersom det ofta var genom kartläggningar och liknande som myndigheterna arbetade. En viktig fråga som hittills inte diskuterats är om andra myndigheter som använt registret i Skåne eller om de fått tillgång till det. Rent historiskt vet vi att register ofta användes av många myndigheter och att information gled emellan. Hur ser det ut i dag? Vilka har haft tillgång till de här uppgifterna?

Läs hela Ida Ohlsson Al Fakirs inlägg.Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435