Trenden för Timrås skolor fortsätter: Fler tar gymnasieexamen, det högsta meritvärdet på fem år och i toppen gällande behörighet till gymnasiet. Det visar Skolverkets senaste statistik för elever i årskurs nio.


Timrå är en av de kommuner med högst andel gymnasiebehöriga elever i Västernorrland (90,6 %), exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Även sett till det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs nio vid kommunala skolor ligger Timrå i framkant med ett snitt på 226,8  – det högsta meritvärdet i Timrå på fem år.

I december presenterar Skolverket den nationella statistiken för gymnasiets avgående elever, men redan nu pekar siffrorna på en högre andel elever med gymnasieexamen – minst 97% tog examen från Timrå gymnasiums nationella program läsåret 2018/2019.

– Det är glädjande att gymnasiebehörigheten har legat över 90 procent de senaste tre åren samtidigt som det genomsnittliga meritvärdet successivt har höjts. Behörigheten sjunker några procentenheter, men trendkurvan har inte brutits, säger Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

 

Om statistiken

Statistikuppgifter gällande slutbetyg för elever i årskurs 9 presenteras på Skolverkets webbplats SIRIS. Statistikuppgifter gällande slutbetyg för gymnasiet presenteras i december.

Länk till Skolverkets statistik: http://siris.skolverket.se/siris

 

För mer information
Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
Barn- och utbildningsförvaltningen.
Tfn: 070-675 90 69.

Lisbeth Eklund, ordförande.
Barn- och utbildningsnämnden.
Tfn: 073-037 84 47.Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt