Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet verkar fortsätta plana ut.

– Vi har fortsatt en lätt nedåtgående trend i antal inneliggande patienter, inklusive IVA, antal nya fall liksom antal avlidna. Andelen positiva prov minskar och behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3 verkar ha minskat – troligen på grund av mindre sjukdom i samhället, säger Region Kronobergs smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Samtidigt finns en stor oro både nationellt och lokalt att invånarna ska börja slappna av under semestern.

– Det är fortfarande väldigt viktigt att vi håller i och håller ut och fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, eftersom kurvorna annars snabbt kan vända uppåt, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

I nästa vecka startar Region Kronoberg provtagning av allmänheten, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för provtagning av prioritetsgrupp 4. Erbjudandet gäller endast personer med symtom förenliga med covid-19; vi kommer inte att testa några symtomfria personer. Provtagningen hanteras via länets alla vårdcentraler, och görs i första hand som självtest. Mer information kommer måndag 6 juli.  

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt