Fotograf/Källa: Pressbild Kalmar Science Park

Kalmar Science Park har beviljats 10,5 miljoner kronor av EU och Regionförbundet för att under ytterligare tre år bedriva en fortsättning av projektet RINK, Regional Inkubation Kalmar län.

Syftet med projektet är att pröva och se vilket behov det finns av att ha en inkubator för affärsutveckling tillgänglig för företag i länet. Föregångsprojektet RINK visade på att det fanns ett betydande behov bland de kommuner som ingick i projektet att kunna nyttja en väl fungerande och kvalitetssäkrad inkubatorprocess för bolag med potential att växa. 

- När vi lanserade möjligheten till en regional inkubator visste vi inte vad vi skulle vänta oss, säger Kalle Blohm, verksamhetsledare för Kalmar Science Parks inkubator. Glädjande nog har projektet visat att det finns fantastiska företag med både innovativ höjd och stora tillväxtmöjligheter där man minst anar det.

Samtliga kommuner som har medverkat i RINK har bolag som är, eller har varit, delaktiga i inkubatorn. Till fortsättningsprojektet, kallat RINK 2.0, har ytterligare två kommuner anslutit sig, Mönsterås och Torsås, vilket innebär att sju av tolv kommuner i Kalmar län under de kommande tre åren har möjlighet att skicka in bolag till inkubatorn. Följande kommuner ingår därmed i projektet: Borgholm, Emmaboda, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Torsås och Kalmar.

Kontakt
Kalle Blohm, verksamhetsledare Incubator
karl-erik.blohm@kalmarsciencepark.se
Tel. 070-394 60 94

Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa med visionen att gå från lokala idéer till globala affärer.

Kalmar Science Park AB ingår i koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Bolaget ägs av Kalmar Kommun till 93 procent, övriga delägare är Linnaeus University Holding AB med 5 procent samt CGI Sverige AB med 2 procent.Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41