Den 3 februari gjorde eleverna i årskurs 9 sitt första preliminära gymnasieval. De preliminära ansökningssiffrorna visar ett fortsatt högt intresse för Naturbruksprogrammet på Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor i år.

Totalt har 539 ansökningar gjorts till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor Uddetorp, Sötåsen och Svenljunga. Föregående år gjordes totalt 506 ansökningar. Den största ökningen ser man på Naturbruksskolan Sötåsen och Axevalla Hästcentrum, dit 277 ansökningar gjorts jämfört med 222 tidigare år. På Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda erbjuds naturbruksprogrammet med inriktningar mot lantbruk, djur och trädgård och på Axevalla Hästcentrum finns naturbruksprogrammets yrkesutgångar mot hästskötare.

- Det är glädjande att se ett fortsatt stort intresse och ett högt söktryck till våra naturbruksskolor, säger Bo Grenabo Tapper, skolchef på Naturbruksförvaltningen.

Det slutgiltiga gymnasievalet görs den 15 maj. Fram till dess har eleverna möjlighet att ändra eller komplettera sin ansökan.

Preliminärt antal ansökningar till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor 2020:
Naturbruksskolan Svenljunga: 106
Naturbruksskolan Sötåsen & Axevalla Hästcentrum*: 277
Naturbruksskolan Uddetorp: 156
Totalt: 539

Preliminärt antal ansökningar till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor 2019:
Naturbruksskolan Svenljunga: 131
Naturbruksskolan Sötåsen & Axevalla Hästcentrum*: 222
Naturbruksskolan Uddetorp: 153
Totalt: 506

 

* Axevalla Hästcentrum tillhör organisatoriskt Naturbruksskolan Sötåsen. På Axevalla Hästcentrum finns Naturbruksprogrammets yrkesutgångar mot hästskötare.


Kontakt
Bo Grenabo Tapper, skolchef Naturbruksförvaltningen
070-0824517

bo.tapper@vgregion.se

Sofie Bertilsson, presskontakt Naturbruksförvaltningen
070-0825669

sofie.bertilsson@vgregion.se


Om Naturbruksförvaltningen
Naturbruksförvaltningen driver utbildning och utveckling inom naturbruk i hela Västra Götaland. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga, Axevalla Hästcentrum och Biologiska Yrkeshögskolan i Skara erbjuds utbildning på både gymnasie- vuxen- och yh-nivå. Tillsammans med näringsliv och forskningsaktörer driver förvaltningen även utveckling och innovation inom naturbruk på alla utbildningsplatser. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.
Kontakt


Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

070-0825669

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527