Fotograf/Källa: KSRR

Snön fortsätter att falla med oförminskad styrka och vi har fortfarande stora problem att ta oss fram. Detta både på grund av oplogade vägar, men också för att kärlen inte är framskottade ordentligt.

De flesta av våra fordon är dubbelbemannde och alla tillgängliga resurser är aktiverade för att klara av att tömma så många kärl som möjligt under dagen.

Antalet otömda kärl har ökat för varje dag. Som prognosen ser ut i dagsläget är det sannolikt att många av kunderna som inte fått sina kärl tömda under veckan, kan behöva vänta till nästa ordinarie tömning. I dessa fall får extrasäckar (i motsvarande storlek som kärlet) ställas ut vid kärlet.

Tömning av slam och fett sker som vanligt i Oskarshamn. I övriga medlemskommuner töms inga slambrunnar, utöver jourtömningar och hämtning av fett sker som vanligt.

Låt kärlet stå framme mellan 06.00 och 22.00, eller tills de är tömda. Kärlen måste vara framskottade och vägen mellan kärl och hämtplats (max tre meter) ska vara snöröjd, utan vallar och om det behövs, även halkbekämpat. Handtaget ska vara vänt mot vägen/hämtplatsen och sopa gärna bort snön från locket.


Taggar

KSRR

Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för att omhänderta hushållens avfall, informera om källsortering och verka för minskat avfall inom våra medlemskommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. Inom förbundet bor det ca 185 000 invånare. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos Kretslopp Sydost arbetar ca 90 medarbetare och vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och Kretslopp Sydost omsätter ca 205 Mkr årligen.


Kontakt


Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77