Landshövding Helene Hellmark Knutson och Regionråd Rickard Carstedt undertecknade vid en digital ceremoni på länsresidenset torsdag den 26 januari ett nytt protokoll som innebär att samarbetet med den ryska republiken Karelen fortsätter under perioden 2021–2027.

Republiken Karelen representerades av guvernör Artur Parfenchikov.

- Vi har ett utvecklat samarbete mellan vänorterna. Fem orter i Västerbotten samarbetar med olika inriktning med fem orter i Karelen. Det har pågått länge. Umeå och Petrozavodsk firade 40-år av samarbete härom året. Vår målsättning är att det intensifieras mellan alla vänorter, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbotten.

Samarbetet 2021–2027 bygger på tre fokusområden: Hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling i våra respektive regioner. 

Sedan 1998 har Västerbotten och Karelen ett gemensamt kontor Swedish Karelien Business and Information Centre (SKBIC) i Petrozavodsk.

Landshövding Helene Hellmark Knutson passade också på att under samtalet med guvernören Parfenchikov gratulera till 100-årsjubileet av republiken Karelen.

 

För mer information kontakta:
Mats-Rune Bergström
Länsledningens stab
010-225 44 74
mats-rune.bergström@lansstyrelsen.se

Susanna Lantz
Länsledningens stab
010-225 44 88
susanna.lantz@lansstyrelsen.se

 
 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41