Barometerindikatorn steg i juli med 8,1 enheter, från 75,3 till 83,4. Trots uppgången ligger indikatorn på en fortsatt mycket låg nivå. Samtliga sektorer förutom hushållen bidrar till uppgången och ökningen förklaras framför allt av mindre pessimistiska förväntningar om framtiden. En av effekterna av covid-19-pandemin var att företagens omsättning minskade snabbt. Det innebär att man bör tolka positiva signaler från företagen med försiktighet då ökningen sker från en väldigt låg nivå.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg ytterligare i juli och i likhet med föregående månad är det förväntningar om framtida produktion som förklarar uppgången. Indikatorerna både för företag inom investeringsvaruindustrin som inom konsumtionsvaruindustrin befinner sig nu vid eller nära sitt historiska genomsnitt. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet har ökat med nästan tre enheter jämfört med förra månadens nivå. Förklaringen till uppgången är högre förväntningar på orderstockarnas framtida utveckling. Detaljhandelns konfidensindikator ökade med hela elva enheter juli. Den huvudsakliga grunden till ökningen är främst ett minskat missnöje med varulagren. Även konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg kraftigt men är trots det på en fortsatt historiskt låg nivå. Liksom de senaste månaderna förklaras uppgången återigen av en mindre negativ syn på framtida efterfrågeutveckling.

Hushållens konfidensindikator sjönk marginellt i juli och pekar på en fortsatt mycket låg nivå. Nedgången förklaras i synnerhet av hushållens mer negativa inställning till kapitalvaruinköp i nuläget men även en mer negativ syn på den svenska ekonomin nu. Se tabell nedan.

  maj 2020 jun 2020 jul 2020 Diff
Barometerindikatorn 64,8 75,3 83,4 8,1
  Tillverkningsindustri 77,0 89,3 95,7 6,4
  Bygg- & anläggning 89,1 89,8 92,6 2,8
  Detaljhandel 76,7 85,7 96,7 11,0
  Tjänstesektorn 54,1 61,9 73,3 11,4
  Hushåll 77,5 84,1 83,3 -0,8
Mikroindex hushåll 81,0 87,5 88,6 1,1
Makroindex hushåll 76,8 84,7 84,1 -0,6

 

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av statistiken på www.konj.se

För ytterligare information kontakta enhetschef Fredrik Johansson Tormod 08-453 59 70


Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11