Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

– Nu är det viktigt att komma ihåg att följa riktlinjerna, även på semesterresan. Tänk på handhygienen och att hålla avståndet, även på stranden, i vattnet och andra ställen där det vistas många människor. Och viktigast av allt: stanna hemma om du känner dig sjuk, säger smittskyddsläkare Arne Runehagen.

Förra veckan påbörjades testningen av allmänheten. De som har symtom har kunnat göra ett självtest eller blivit testade på vårdcentralen.

– Intresset har varit stort! 431 personer har provtagits, ungefär 2 procent av dessa har varit positiva. Men vi ser att andelen positiva prover minskar, trots att vi provtar fler personer nu.

Antikroppstester påbörjas i augusti

I augusti kommer Region Kronoberg att börja erbjuda antikroppstester. Antikroppstester används inte för att ställa diagnos i det akuta skedet utan visar om du tidigare haft en infektion med covid-19. Testet kommer att kosta 200 kr. Mer information om antikroppstesterna kommer i början på augusti.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt