För att hantera den klimatkris vi står inför krävs omedelbar handling. Tillsammans med över 240 andra organisationer och aktörer världen över står Jordens Vänner bakom uppmaningen om att inrätta Fossilnedrustningsavtalet, ett internationellt avtal som ska se till att fossila bränslen fasas ut. Organisationen utmanar nu Sveriges kommuner att bli den första i landet att stötta initiativet om ett fossilnedrustningsavtal.

1968, mitt under Vietnamkriget, skrevs Fördraget mot icke-spridning av kärnvapen i FN. Att stora delar av världen befann sig i kris hindrade inte mänskligheten från att komma överens i en fråga där själva existensen stod på spel.

- Vi tror att Sverige har stor potential att vara en stark aktör, på samma sätt som Sverige spelade en viktig roll för nedrustningsavtalet av kärnvapen. Landets historiska erfarenheter av denna typ av arbete, tillsammans med ett starkt civilsamhälle och en bred folkopinion motiverar till ett tydligt svenskt engagemang i processen. Genom att bland annat lyfta fossilnedrustningsavtalet på Stockholm +50-konferensen kan Sverige visa verkligt ledarskap, säger Lanja Rashid, aktivistsamordnare på Jordens Vänner.

Klimatkrisen är vår tids ödesfråga och Parisavtalet är tänkt att lösa världens beroende av fossila bränslen som vi vet är den största källan till klimatförändringarna. Men med alla åtgärder som hittills gjorts ser vi ändå ut att ha 12 gigaton utsläpp för mycket 2030, vilket motsvarar ungefär en femtedel av de totala utsläppen idag. Parisavtalet inkluderar överenskommelsen att fossila bränslen ska fasas ut ur ekonomin, ändå har världens produktion av fossila bränslen ökat med närmare sex procent sedan avtalet slöts. Här finns en tydlig lucka där Fossilnedrustningsavtalet kan fungera som ett komplement.

Ett nedrustningsavtal för fossila bränslen har tre konkreta mål:

1. Att alla länder i världen upphör med prospektering och ytterligare produktion av fossila bränslen. Fossilindustri och länder som producerar fossila bränslen måste förbinda sig att omedelbart stoppa alla planer på expansion. Länder som ännu inte utvinner eller producerar fossila bränslen måste förbinda sig att inte påbörja nya fossila projekt.

2. Att alla länder i världen som producerar fossila bränslen stänger ner detta så snart som möjligt. Rika länder med lågt beroende av fossilbränsleintäkter för att finansiera hälsa, skolor och andra offentliga verksamheter måste stoppa produktionen omedelbart. Fattiga länder med stort beroende behöver mer tid och internationellt stöd. Fossil infrastruktur behöver nedmonteras överallt.

3. Fossilnedrustningsavtalet måste också säkerställa att omställningen bort från fossila bränslen sker på ett rättvist, fredligt och hållbart sätt, som tar hänsyn till olika länders förutsättningar, historiska bidrag till klimatkrisen och de människor, arbetare och samhällen som drabbas hårdast av klimatförändringar.

Vancouver och Barcelona är de första städerna i världen som stöttar initiativet och diskussioner pågår i bland annat New York och Los Angeles. Jordens Vänner utmanar nu Sveriges kommuner att ta ställning! Vilken kommun blir först med att stötta nedrustningsavtalet för fossila bränslen?

- Vi har ett starkt civilsamhälle med en enad miljörörelse och tunga röster från forskare, vilket gör att vi känner stort hopp inför möjligheten att få Sveriges kommuner att ställa sig bakom initiativet, vilka i sin tur kan sätta press på regeringen. Det har gjorts förut och det går att göra nu.

 

Presskontakt: Lanja Rashid lanja@jordensvanner.seJordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt