– Det är både oförskämt och kränkande att krypa in i människors privata sfär med krav på svar om de har säkert sex och hur toalettbesöken går till. Människor som är beroende av personlig assistans har rätt till ett vardagsliv som andra tar för självklart, utan sådant förmynderi. I botten kan man ana en misstänksamhet om att människor i behov av stöd utnyttjar systemet i överkant.

Det säger Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman med anledning av att handikapp- och brukarrörelsens representanter i protest lämnat den statliga referensgruppen för arbetet med att ta fram ett behovsbedömningsinstrument för personlig assistans.

Tanken med ett bedömningsinstrument för personlig assistans, är att det ska se lika ut över hela landet. Vilket det inte gör idag. Varje människas behov av personlig assistans ska grundas på individuella bedömningar, och vara helt rättsäkert. Frågor av så intim karaktär som instrumentet nu innehåller har ingenting med det att göra.

– Handikappförbunden kräver nu att regeringen ger Socialstyrelsen nya direktiv och börjar om från början, säger Ingrid Burman.

Kontaktinformation:

Maria Johansson, ordförande DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Tel: 070-508 80 29 maria.johansson@dhr.se                     

Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden

Tel: 070-343 95 87 ingrid.burman@hso.se

Pressmeddelandet från den avhoppade referensgruppen finns på www.handikappforbunden.se
Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.


Kontakt


Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.sese

0708854265

Annica Nilsson

Intressepolitisk utredare

annica.nilsson@funktionsratt.se

08-546 404 24

076-697 80 55

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23