Under oktober, november och december arbetar produktionsstödsenheten med framtagning, utlysning och handläggning av särskilt krisstöd. Det omfattande arbetet innebär att deadline för ansökning till internationella samproduktioner skjuts fram till 15 februari.

Arbetet med krisstöd innebär följande:

  • Svarstider blir längre, gäller både telefon och e-post
  • Aktiva ansökningar kan ta längre tid att handlägga/komma till beslut
  • Nya ansökningar till Filminstitutets reguljära stöd kan ta längre tid att handlägga
  • Handläggning av inlämnade redovisningar kan ta längre tid

Arbetet med krisstöd innebär även att ansökningar till stöd till produktion av filmprojekt - internationell samproduktion skjuts fram. Nytt datum för ansökningar sätts till 15 februari.

För övergripande frågor om svarstider och ansökningar, kontakta
Richard Stones, chef administration Produktionsstödsenheten
richard.stones@filminstitutet.se

För frågor om internationell samproduktion, kontakta
Lina Norberg Johansson, Produktionscontroller internationella samproduktioner lina.norberg@filminstitutet.se

Följ oss på sociala medier:

Facebook_TransparentTwitter_TransparentInstagram_Transparent


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. 
Läs mer: filminstitutet.sesvenskfilmdatabas.seguldbaggen.se 


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Martin Frostberg

Kommunikatör / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34