I Stockholms stads budget för 2018 beslutade den rödgrönrosa majoriteten att avsätta 5 miljoner kronor riktade till äldre hemlösa. Pengarna skulle framförallt gå till att skapa fler boendeplatser. Nu syns resultat av satsningen.

  • 18 platser har skapats på ett stödboende för 55+.
  • 10 öronmärkta seniorlägenheter förmedlas under hösten till äldre hemlösa.
  • Snabbspår för personer över 65 år som innebär att äldre nu direkt kan erbjudas en plats på något av Socialförvaltningens drogfria omvårdnadsboenden under tiden som personens behov utreds av socialtjänsten.
  • Nu finns en äldrelots med uppdrag är att aktivt söka upp och lotsa den äldre mot ett varaktigt boende.

 – Äldre som lever i hemlöshet far illa och det har verkligen varit viktigt för oss att skapa fler boenden. Flera av de som flyttat in bodde tidigare på gatan, nu har de fått lägenheter och tillgång till äldreomsorg precis som andra äldre. Vi gör tydliga framsteg men vi är inte nöjda förrän alla äldre har ett tryggt boende, säger Clara Lindblom (V), äldreborgarråd.

Arbetet med äldre hemlösa har intensifierats i Stockholms stad efter att Stadsmissionen larmade i sin hemlöshetsrapport 2014 om ett allt större stödbehov hos personer över 65 år. I Stockholms stads hemlöshetskartläggning utgör gruppen äldre hemlösa ca 200 personer.

 – Ingen människa ska behöva sova på gatan. Hemlösheten minskar i Stockholm, med de insatser som nu blir verklighet tar vi viktiga steg för att den ska begränsas och bekämpas även framöver, säger Åsa Lindhagen (Mp), socialborgarråd.

Fakta: Hemlös enligt stadens definition räknas, i korthet, den som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande samt är hänvisad till akutboenden eller är uteliggare. Däremot räknas inte personer som bor i andra hand eller hos någon anhörig som hemlösa. Inte heller personer som bor i en försökslägenhet eller i Bostad först.

Mer info:
Siri Jonsson Montin, pressekreterare Clara Lindblom, 076 12 29 102
Christian Valtersson, pressekreterare Åsa Lindhagen, 076 12 29 625
Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02