Fotograf/Källa: Pixabay

Hur vill vi att framtidens energismarta och hållbara byggnader ska se ut i Blekinge? Det ska representanter för kommuner, fastighetsaktörer och Boverket diskutera 8 maj, kl 9 -16 på Netport Science Park i Karlshamn. Syftet är att få fram en gemensam målbild och åtgärdsförslag som ska användas för att söka bidrag för att bygga upp en samverkan för fastighetsaktörer, offentliga som privata, i Blekinge. - Vi vill satsa på samverkan och gemensamma projekt för att bygga upp kompetens och få fler energismarta byggnader i länet. Då kan vi bidra till minskad klimatpåverkan från just byggnader, säger projektledare Katrine Svensson från Energikontor Sydost.

Energikontor Sydost hoppas på att kunna starta upp ett nätverk om energifrågor kopplat till byggnader specifikt i Blekinge. Redan existerande GodaHus (Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost) har varit verksam i sydöstra Sverige i många år, men Energikontor Sydost vill nu fokusera ännu mer på de frågor som är viktiga i Blekinge och utveckla samarbetet mellan kommuner, Blekinge tekniska högskola och Netport Energikluster.

Syftet med morgondagens workshop på Netport Science Park är att få fram en gemensam målbild för hur Blekinges framtida energismarta byggnader ska se ut och fungera, kartlägga utmaningar och ta fram åtgärder som går att samverka kring i länet. Deltagarna, trettiotalet fastighetsaktörer, representanter för kommuner, företag och Boverket, kommer få ta del av goda exempel från Ronnebys arbete med ”cradle to cradle”, Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg - Sveriges största plusenergihus och möjligheterna att bli självförsörjande på el genom att kombinera solceller och vätgas/bränsleceller.

"Det händer mycket i Sverige nu med fokus på Off-Grid projekt. Därför känns det spännande att få höra mer om vilka möjligheter tekniken med att lagra el med vätgas och bränsleceller. Det skapar nya möjligheter för mer solenergi," säger projektledare Katrine Svensson.

Genom att samverka med föreningen GodaHus och söka regionala utvecklingsmedel kan förhoppningsvis en plattform för samarbete byggas upp i länet. Samverkansplattformen kommer att arbeta med energifrågor ur ett bredare perspektiv och inkludera viktiga delar som energieffektivisering och digitalisering.

Workshopen arrangeras av Energikontor Sydost, BTH och Netport Energikluster, inom ramen för projektet ENERSELVES som handlar om att utöka antalet byggnader med egen energiproduktion.

Datum: 8 maj
Tid: 09.00 – 16.00
Plats: Karlshamn, Netport Science Park, sal Zambesi

Kontaktperson:

Katrine Svensson, projektledare, Energikontor Sydost 

073-50 88 529, katrine.svensson@energikontorsydost.se

 

Se program för dagen

Läs mer om projektet ENERSELVES på http://www.energikontorsydost.se/l/projekt/14706

Läs mer om GodaHus på http://godahus.se/

 

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56