Sjukhuset har efter våren och sommarens arbete med covid-19 befunnit sig i normalläge sedan 9 september. Nu höjs åter beredskapen till stabsläge vilket förändrar sjukhuset styr- och ledningsfunktion där SSL, särskild sjukvårdsledning, ersätter ordinarie sjukhusledning som normalt är det yttersta forum som finns som stöd för sjukhusdirektörens beslutsfattande.

Stabsläge införs från kl 14.00 den 11 november för att effektivisera hanteringen av Covid-situationen.

-Vi har nu åter kommit i det läge att vi höjer vår beredskap och går upp i stabsläge. Vi ser en ökad smittspridning i Skaraborg liksom övriga Sverige. Våra systersjukhus i Västra Götalandsregionen har alla gjort åtgärder likt de som vi gör just nu, säger Jörgen Thorn, sjukhusdirektör Skaraborgs Sjukhus. Vi har även en överenskommelse med de andra sjukhusen att solidariskt hjälpas åt med framförallt IVA-patienter för att jämna ut vårdtrycket mellan sjukhusen.

Sjukhuset kommer tills vidare i så lång utsträckning som möjligt fortsätta med sin planerade verksamhet och patienter kommer tills vidare kallas till operation och åtgärd, dock kommer vissa operationer att bli framflyttade, mer information om detta kommer från sjukhuset till berörd patient.

-Det är ju ingen som vet var det här tar vägen nu och jag vill verkligen vädja till alla att noga följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om att undvika fysisk kontakt med personer utanför den egna familjen eller de man bor tillsammans med. Arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt, undvika icke nödvändiga resor med kollektivtrafik och platser med mycket folk, tvätta händerna ofta och vara noga med att också stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom. Våra medarbetare kämpar på och gör oerhörda insatser i detta arbete och ju bättre alla invånare följer restriktionerna desto snabbare kan smittläget förbättras och spara våra medarbetares resurser så att de också kan orka med sitt arbete, säger Jörgen Thorn.

Sjukhuset har ännu inget generellt besöksförbud men den som söker sjukvård eller är kallad till vården uppmanas att komma själv in på sjukhuset, undantaget barn eller den som behöver ledsagare.

Avdelningar och mottagningar förbehåller sig rätten att neka anhöriga och närstående att vara med inne på sjukhuset. Detta görs för att kraftigt minska antalet besökare inom sjukhuset och på så sätt bryta smittspridning.

Stabsläge infördes för första gången i pandemin den 12 mars och höjdes under en period till förstärkningsläge när inflödet av patienter var som störst och verksamheten prövades som hårdast.

Mer information om covid-situationen i Västra Götalandsregionen finns här:

https://www.vgregion.se/covid-19-corona/

Film om Skaraborgs Sjukhus covid-arbete finns här:

https://vimeo.com/467699706/d32b3b3bd3

Frågor besvaras av sjukhusdirektör Jörgen Thorn mellan kl 15.00-16.00.
Han söks via växeln, 0500-431000

 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62