Aktivism i Lettland, Europarådets granskning av Ukraina och ett Amnesty i förändring - det är några exempel på ny forskning som presenteras under Forskardagen den 29 april. Forskardagen är öppen för alla intresserade. Det är en dag för dig som är nyfiken på nya forskningsrön inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Kom och möt forskarna bakom resultaten under en eftermiddag fylld med populärvetenskapliga föreläsningar. Välkommen!

Forskardagen är öppen för alla intresserade. Det är en dag för dig som är nyfiken på nya forskningsrön inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Kom och möt forskarna bakom resultaten under en eftermiddag fylld med populärvetenskapliga föreläsningar.

Välkommen!

Forskardag på Södertörns högskola
När? Onsdagen den 29 april, kl. 14.00-18.00
Var? Sal MA 648, Södertörns högskola, Huddinge.

Program:

14.00-15.00

 • Kina i proggens 70-tal . Anne Hedén, historia.
  Kina var föremål för stort intresse i väst under 1960- och 70-talen. Hur såg 70-talets Kinaresenärer och vänskapsaktivister på det Kinesiska samhället och maoismen? Vad bidrog till att Kina upphörde att vara förebildsland under 70-talets senare del?
 • Drivkrafterna bakom aktivism i civila samhället - fallet Lettland. Tove Lindén, statsvetenskap.
  I dagens demokratier är det allt färre personer som engagerar sig i olika sociala och politiska organisationer. Vilka är det som ändå organiserar sig? Och vad finns det för drivkrafter bakom engagemanget? Finns det liknande strömningar internationellt?

15.00 Kaffe med bokbord

15.30-16.30

 • Medling utan värdeneutralitet: Europarådets granskning av Ukraina. Anders Nordström, statsvetenskap.
  Hur klarar en organisation att kraftigt utvidga sin värdegemenskap med nya okända medlemmar samtidigt som man varken vill inskränka medlemmarnas autonomi eller urvattna de värden organisationen står för?
 • Amnesty i förändring - idéer, intressen och organisatorisk identitet. Klara Tomson, företagsekonomi.
  Hur omvandlas nya utmanande idéer i en organisation till praktisk handling? Vad händer med organisationen i sådana här processer?

16.45-17.45

 • Att vara eller inte vara - är det frågan för svensk ögontröst? Anna-Karin Kolseth, ekologisk botanik
  Svensk ögontröst är en akut hotad växt som bara återfinns på ett par platser på Gotland. Genom att studera de genetiska variationer som finns av växten har Kolseth bl.a. kunnat bidra till ett av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för att bevara växten.
 • Svensk folkbildning i estnisk tappning.
  Pelle Åberg, statsvetenskap.
  Svensk folkbildning har varit en vanlig exportvara i biståndsprojekt för demokratiutveckling. Men är det en svensk modell som sprids, eller uppstår något nytt i kontakt med mottagarländerna?

Mer information: www.sh.se/forskardag

Kontakt:
Antonia Ribbing, Samordnare för samverkansfrågor, Södertörns högskola. Tel: 070- 602 87 61.
Alice Eklund, Samordnare för samverkansfrågor och Alumnsamordnare vid Södertörns högskola. Tel: 070-244 04 70.

 Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876