De kommer från världens största flyktingläger – Dadaab i Kenya. Men om några månader flyttar de till Uppsala. Under hösten kommer kommunen ta emot 10-15 kvotflyktingar.

Det är första gången som Uppsala tar emot kvotflyktingar.

‑Förutom att det är ett rent moraliskt förpliktigande att vara en solidarisk kommun, där vi bidrar till att hjälpa de flyktingar som har störst behov, så utvecklas även vi som kommun med en ökad mångfald, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun.

Regeringen har beslutat att Sverige ska ta emot 1 900 av världens mest utsatta flyktingar i år. Sverige är därmed det land i Europa som tar emot flest kvotflyktingar.

‑Uppsala är en öppen och solidarisk kommun när det gäller flyktingmottagande. Genom att ta emot kvotflyktingar bidrar kommunen till att Sverige kan uppfylla sitt åtagande när det gäller kvotflyktingar, säger Ulrik Wärnsberg.

”Omtumlande”

Migrationsverkets delegation har besökt Dadaab två gånger under våren, och totalt har ungefär 200 kvotflyktingar därifrån fått svenskt uppehållstillstånd i år. Lena Nordqvist Sjöborg, chef för enheten förnyanlända i Uppsala kommun, var med på en av resorna.

‑ Det var väldigt omtumlande. Flyktingarna levde i tältliknande hyddor under mycket enkla former, säger hon.

Dadaab ligger i östra Kenya och flyktinglägret är ursprungligen avsett för 90 000 flyktingar, men i dag bor där omkring en halv miljon flyktingar, huvudsakligen somalier. Migra­tionsverket har tagit ut kvotflyktingar från Dadaab under flera år. ‑ Mitt starkaste intryck var när jag såg och träffade en man som tog sig fram krypande. Det han behövde mest var en rullstol och att få komma till sitt nya land, säger Lena Nordqvist Sjöborg.

Vid besöket skulle flyktingar som fått svenskt uppehållstillstånd få lära sig mer om Sverige och hur det ser ut här – som en del av Migrationsverkets informationsinsats Sverigeprogrammet.
‑ Det var mycket jag ville berätta om men det var inte alltid så lätt. Vissa saker var svårt att relatera till, till exempel snö och kyla, och den kommande flygresan till Sverige, säger Lena Nordqvist Sjöborg.

Välkomnar Uppsalas deltagande

Bosättningsfrågan är den största utmaningen för Migrationsverkets arbete med den svenska flyktingkvoten. Verket välkomnar därför Uppsalas beslut att börja ta emot kvotflyktingar i organiserad form.
‑ Med tanke på att så många människor söker sig till Sverige för skydd har det varit svårt att hitta bostäder. Därför är det glädjande att Sveriges fjärde största kommun nu beslutat bidra till att kvotflyktingar som kommer till Sverige kan erbjudas bosättning, säger Oskar Ekblad, chef för den svenska kvotverksamheten på Migrationsverket.

Sverige är ett av knappt 30 länder i världen som varje år tar emot kvotflyktingar. Antalet bestäms varje år av regeringen. Den svenska flyktingkvoten är den största inom EU. Vilka som kommer till Sverige bestäms i samråd med FN:s flyktingorgan UNHCR. När flyktingarna väl kommer till Sverige har de redan fått permanent uppehållstillstånd och boende i en kommun.

FAKTA

Sverigeprogrammet, som Uppsala kommun deltog i, är en informationsinsats som Migrationsverket genomför på uppdrag av regeringen. Syftet är att ge kvotflyktingarna bättre förutsättningar att ta del av det svenska samhället och möta de krav som ställs. Innehållet inriktar sig på mötet med det nya hemlandet. Det handlar också om att förbereda dem för resan till Sverige. Uppsalas deltagande i Sverigeprogrammet möjliggjordes genom SMAK-projektet. Projektet startade hösten 2013 av Migrationsverket och fem länsstyrelser, syftet är att stärka kommunernas möjligheter att ta emot kvotflyktingar.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.