Guldäggets arbetsgrupp 2012: Jenny Borthen, vd Baluba Event, Jessica Thorelius, projektledare Great Works, Maja Siösteen, Guldäggsgeneral, Linda Nilsson, sponsoransvarig Guldägget, Canan Yasar, projektledare/pr-konsult JMW, Joakim Johansson, pr-konsult JMW, Pia Lundgren, vice vd Baluba Event, Ted Persson, cd Great Works, Martina Dahl, grafisk designer Ohlsonsmith och Barbro Ohlson Smith, cd Ohlsonsmith. Foto: Nicole Lage-Vianna.Tidigare år har samarbetet främst skett tillsammans med en reklambyrå, men inför 2012 års upplaga av Guldägget vill Sveriges Kommunikationsbyråer bredda samarbetet och på så sätt vara förebilder för hur man idag arbetar med kommersiell kommunikation.   - Detta är ett helt nytt sätt för oss att jobba, vilket är en utmaning i sig men vi tror det är det enda rätta och speglar hur branschen faktiskt jo

Tidigare år har samarbetet främst skett tillsammans med en reklambyrå, men inför 2012 års upplaga av Guldägget vill Sveriges Kommunikationsbyråer bredda samarbetet och på så sätt vara förebilder för hur man idag arbetar med kommersiell kommunikation.  

- Detta är ett helt nytt sätt för oss att jobba, vilket är en utmaning i sig men vi tror det är det enda rätta och speglar hur branschen faktiskt jobbar idag. Vi måste leva som vi lär för att få ut maximal effekt av våra insatser, säger Maja Siösteen, Guldäggsgeneral.  

Arbetsgruppens målsättning är att lyfta Guldägget som varumärke inom branschen men även inom näringslivet för att på så sätt öka tävlingens betydelse.

Styrgruppen består av: Maja Siösteen, Guldäggsgeneral, Ted Persson, cd Great Works, Peter Settman, cd Baluba, Barbro Ohlson Smith, cd Ohlsonsmith och Björn Mellstrand, vd JMW. 

Kontaktinformation:
Ted Persson, cd Great Works 070 992 26 32 ted.persson@greatworks.se
Barbro Ohlson Smith, cd Ohlsonsmith 070 750 21 86 barbro@ohlsonsmith.se
Björn Mellstrand, vd JMW, 070 814 79 00, bjorn.mellstrand@jmw.se
Peter Settman, cd Baluba 08 598 598 65 peter.settman@baluba.se
Maja Siösteen, Guldäggsgeneral, 070 215 10 32, maja@komm.se

Om Guldägget
Syftet med Guldägget är att lyfta fram Sveriges bästa kommunikation och föra svensk kommunikation framåt. Den kreativa standarden ska höjas. Det ska inspirera och ge mod till en hel bransch. Kommunikationsskapare ska vilja anstränga sig ännu mer och näringslivet ska uppleva den avgörande betydelsen av god kommunikation. Läs mer på www.guldägget.se

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se
Kontakt


Linda Nilsson

vd & tävlingsansvarig

linda@komm.se

Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

Julia Urbán

Produktionsledare