Han är kanske mest känd från Melodikrysset, men Lennart Palm från Lerum har fler strängar på sin lyra - inte minst i form av ett stort intresse för högreståndsgravar från 1600- och 1700-talen. Välkommen att ta del av hans kunskaper i föredraget Från gravvalvsvarligt till dödskul på Vänersborgs museum 23 oktober.  

Lennart Palm framträder ofta i Melodikrysset med orgelvarianter av välkända låtar, och passionen för adelsgravar från barocken har också sin bakgrund i hans karriär som musiker. Intresset väcktes nämligen under de många konsertturnéer som Lennart Palm gjorde i svenska kyrkor. 

Gravvalven - en kulturskatt

Snart fann han att flera av dessa kyrkor dolde föga kända och många gånger illa vårdade kulturskatter i form av gravvalv över barocktidens adel och prästerskap. Under åren har Palm dokumenterat ett stort antal gravvalv runt om i Sverige, deltagit i restaureringsprojekt och biträtt bland annat Kungliga Livrustkammaren med information.

I föredraget kommer Palm att låta åhörarna se in i de dödas rum vilka annars är tillslutna för de levande. Publiken får både veta mer om gravvalven i sig och om adelskvinnorna och adelsmännen som vilar i valven - vilka de var, hur de levde och hur de dog. Även gravvalvens utformning och utsmyckning är ett intressant kapitel som Lennart Palm har mer att berätta om.

Välkommen till Vänersborgs museum, söndagen den 23 oktober, klockan 15:00 - 16:30.

Föredraget ges i samverkan med Studiefrämjandet.

Vid frågor, kontakta gärna 

Peter Johansson
chef, Vänersborgs museum
tel: 070-544 75 39
e-post: peter.f.johansson@vgregion.se

Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45