Hälso- och sjukvårdsstyrelsen behandlade bland annat patientavgift för slutenvård och högkostnadsskydd för öppenvård. Vidare godkändes ansökan att starta en ny vårdcentral i Göteborg.

Högkostnadsskydd och avgift för slutenvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att patientavgiften för slutenvård höjs från 100 kronor per vårddag till 110 kronor från 1 april 2022.  Styrelsen beslutade också att höja högkostnadsskyddet för öppenvård från 1150 kronor till 1200 kronor, från 1 januari 2022.

Bakgrunden till höjningarna är ett beslut från regeringen om att höja det så kallade prisbasbeloppet från och med 2022.

Dagens slutenvårdsavgift om 100 kronor fastställdes av regionfullmäktige i november 2013, medan dagens tak om 1150 kronor i högkostnadsskyddet för öppenvård fastställdes i januari 2019.

Den föreslagna höjningen av patientavgiften för slutenvård ska även behandlas av regionstyrelsen och därefter i regionfullmäktige.

Avgift vid sjukresa

I ett separat ärende beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen också att justera egenavgiften vid sjukresa med kollektivtrafiken.

Regionfullmäktige beslutade 12 februari i år att egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik ska motsvara Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1, i dagsläget 34 kronor per enkelresa.  För 2022 har kollektivtrafiknämnden beslutat höja detta biljettpris till 35 kronor. Detta blir också den nya egenavgiften och börjar gälla 1 februari 2022.

 

Ansökan om ny vårdcentral i Göteborgs Stad godkänd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände en ansökan från Högsboläkarna AB om att starta en vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral i Göteborgs Stad, stadsområde sydväst.

Vårdcentralen ska ligga på Högsbogatan 40 och planerad driftstart är 1 april 2022.

Ansökningen har granskats utifrån de krav som gäller inom Vårdval Vårdcentral vad gäller verksamhetens utförande, ekonomisk stabilitet, IT och lokaler. Innan driftstart krävs godkänd tillgänglighetsbesiktning av lokalerna.

 

Kontaktpersoner:

Pär Lundqvist (L), ordförande, 070-240 57 68

Madeleine Jonsson (MP), 1:e vice ordförande, 070-220 79 23

Håkan Linnarsson (S), 2:e vice ordförande, 070-082 59 94

Jan Kilhamn, t f hälso- och sjukvårdsdirektör, 070 - 085 25 97

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, 076-112 21 68

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se