Vid sitt sammanträde idag beslutade norra hälso- och sjukvårdsnämnden bland annat om jourerna i Uddevalla och Bäckefors, att NU-sjukvården får ansvar för helikopterflygplatsen i Bäckefors och ett avtal om bassänger i Strömstad och Bäckefors.

Överenskommelse om jourerna i Uddevalla och Bäckefors

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden hade frågan om primärvårdsjourerna i Uddevalla och Bäckefors på bordet vid torsdagens sammanträde. Nämnden beslutade för sin del att godkänna en överenskommelse med Närhälsan som ska gälla under 2021. De båda jourerna kommer att ha öppet till 24:00 veckans alla dagar under 2021.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni att primärvårdsjourerna i Bäckefors och Uddevalla ska upphandlas. Till torsdagens sammanträde hade vänsterpartiet inkommit med ett initiativärende som föreslog nämnden att avbryta förberedelserna med upphandlingen och istället i dialog med Närhälsan ta fram en överenskommelse om jourverksamheten i Bäckefors under 2021 och framåt. Nämnden beslutade att anta V:s initiativ. 

Nämnden beslutade för sin del att godkänna det liggande förslaget till överenskommelse med styrelsen för Närhälsan om att driva jourerna. Närhälsan bedömer inte att man i det rådande läget kan klara att bemanna jouren i Bäckefors nattetid under 2021.

Alla vårdenheter, som ingår i det som kallas Vårdval vårdcentral, har ansvar för att vårdcentraler har ett jouransvar som ska ge vårdsökande tillgång till hälso- och sjukvård utanför de ordinarie öppettiderna. Jouren ska vara öppen alla dagar till minst 22.00 och lördagar, söndagar och helgdagar under minst sex timmar per dag. Den aktuella överenskommelsen med öppet till midnatt innebär alltså utökade öppettider på primärvårdsjourerna i Bäckefors och Uddevalla. Något som inte finns någon annanstans i Västra Götaland.

Följande öppettider kommer att gälla för jouren i Uddevalla under 2021:

Vardagar: 17.00 -24.00 (tiden mellan 22.00 -24.00 täcks av överenskommelsen). Helger samt röda dagar: 12.00 – 24.00 (tiden mellan 19.00 -24.00 täcks av överenskommelsen).

Följande öppettider kommer att gälla för Bäckefors från första januari:

Vardagar: 17.00 -24.00 (tiden mellan 22.00 -24.00 täcks av överenskommelsen). Helger samt röda dagar: 10.00 – 24.00 (tiden mellan 16.00 -24.00 täcks av överenskommelsen).

Kostnaden för överenskommelsen blir 9 900 000 kr i Bäckefors samt 7 320 000 kr i Uddevalla.

NU-sjukvården får ansvar för helikopterflygplatsen i Bäckefors

Vid torsdagens sammanträde beslutade norra hälso- och sjukvårdsnämnden att för sin del godkänna ett tillägg i överenskommelsen med NU-sjukvården. Detta ger NU-sjukvården uppdraget att ansvara för helikopterflygplatsen vid Bäckefors sjukhus.

Efter initiativ av den dåvarande hälso- och sjukvårdsnämnden uppfördes 2011 en helikopterflygplats vid sjukhuset. På det sättet kunde man säkerställa ambulanstransport med helikopter, vilket sker två till tre gånger per månad. Det nuvarande avtalet om drift och underhåll har löpt ut och genom överenskommelsen övertar NU-sjukvården ansvaret för helikopterflygplatsen i Bäckefors. Ersättningen är 120 000 kronor årligen.

I Västra Götalandsregionen finns flera helikopterflygplatser i anslutning till sjukhus, så även inom NU-sjukvården. Det är därför lämpligt att samla ansvaret för helikopterflygplatser i Fyrbodal under NU-sjukvården, vilket ger förutsättning för att säkerställa funktion, systematiskt underhåll och kontroll enligt myndigheters föreskrifter. En helikopterflygplats likställs av Transportstyrelsen med en vanlig flygplats och samma krav som gäller för flygplatser gäller även för helikopterflygplatser.

Avtal om bassänger i Strömstad och Bäckefors

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade för sin del att godkänna avtalen med Aleris Närsjukhus AB om bassängverksamhet på Strömstads och Dalslands sjukhus.

Avtalet löper 2021-01-01 till och med 2022-10-31 till en kostnad för respektive ort på 750 000 kronor per år.

Kontakt: Ordförande Linda Jansson (M) Tfn 070-21 61 379, 1:e vice ordförande Margareta Fredriksson (L) tfn 0706-317 417, 2:e vice ordförande Annica Erlandsson (s) tfn 0702-365 244,

Kommunikatör Bo Carlsson, tfn 0705-69 51 66

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed,  Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning​.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se