Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att påbörja upphandling av mammografiscreening och klinisk radiologisk bröstdiagnostik i Skaraborg med start 1 januari 2022.Bröstcancer är den vanligast

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Västra Götaland upptäcks bröstcancer hos drygt 1500 personer varje år. Risken för bröstcancer ökar med åldern men det finns goda möjligheter att bli frisk om cancertumören upptäcks tidigt.

Samtliga kvinnor i Västra Götaland mellan 40 och 74 år erbjuds regelbunden mammografiscreening med ett intervall på 21 månader. Syftet med screeningen är att hitta bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge några symtom. 

I Västra Götalandsregionen utförs hälsokontroll genom mammografiscreening och radiologisk bröstdiagnostik i både offentlig och privat regi. Avtalet med Unilabs löper ut den 31 december 2021. Under 2019 var östra hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader för mammografiscreening drygt 16 miljoner kronor.

Alla som har rätt till sjukresetaxi får det

Tillgängligheten till sjukresor för synskadade personer fungerar väl i enlighet med det nya regelverket för sjukresor som infördes den 1 juni 2020. Alla som har rätt till sjukresetaxi får det. Det framgår av en genomgång som gjorts av Västra Götalandsregionens koncernkontor och som presenterades för östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Patienter med färdtjänsttillstånd har tidigare haft automatiskt rätt till sjukresor med sjukresetaxi för att ta sig till och från vården. Från och med den 1 juni 2020 behöver sjukresenärer istället ett intyg från vårdgivaren om det finns ett medicinskt behov av att åka sjukresetaxi. Reseintyget kan sträcka sig över en längre period. Vid förändringen uttryckte Synskadades förening oro över att synskadade skulle behöva ta sig till vården på egen hand eller med kollektivtrafik och inte längre ha rätt till sjukresetaxi.

Undersökningen visar att tillgängligheten fungerar väl i enlighet med regelverket och att alla som har rätt till sjukresetaxi får det.

Kontakt östra hälso- och sjukvårdsnämnden Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Dan Hovskär (KD) 1:e vice ordförande 070-739 09 05, Sebastian Ekeroth Clausson (S) 2:e vice ordförande 073-913 75 79, Ida Wernered, ansvarig tjänsteperson, 070-513 38 42

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.
Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

www.vgregion.se/ostrahsn


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se