Fotograf/Källa: Albert Martinsson

- Allt avgörs i badrummet, säger Jonas Franksson i andra avsnittet av podden Hur tänkte ni nu? Vägrade han att duscha inför en arbetsterapeut, menade handläggaren att hon inte kunde garantera att underlaget om ansökta assistanstimmar godkändes. Det finns beröringspunkter mellan dåtidens skallmätning av samer och tvångssterilisering av ”dåligt människomaterial” och dagens duschmätning för att få personlig assistans. Det är ingen upprepning av historien, utan under ytan finns förfärliga värderingar som vi måste tala om. Och det gör vi det här avsnittet.

Personlig assistans, det är att kunna göra det de flesta inte ens tänker på att de gör – som att klia sig, ta bort håret ur ansiktet eller gå på toaletten när det tränger på. Men det är inte så enkelt att alla får den hjälp de har rätt till. I andra avsnittet av podden Hur tänkte ni nu? med underrubriken Från skallmätning till duschmätning pratar vi maktrelationer, kön, offerbilder, statusförskjutningar, personlig assistans och vad det faktiskt är och hur det går till att få sina rättigheter tillgodosedda av kommun och Försäkringskassa.

Det finns beröringspunkter mellan skallmätning, tvångssterilisering och dagens duschmätning, menar Margareta Persson, författare till boken Gamla synsätt spökar än. Det är ingen upprepning av historien, utan under ytan finns förfärliga värderingar som vi måste tala om. Det handlar om synen på människor och att inte alla har samma rätt att få sina behov tillgodosedda. Det handlar om tron att personer med funktionsnedsättning inte kan ha ett gott liv.

- Den som behöver assistans tvingas till en alldeles särskild underordning som handlar om att be om att få överleva, säger Annika Teasler, författare, förälder och användare av personlig assistans.

- Allt avgörs i badrummet, säger Jonas Franksson, skådespelare och aktivist och som efter att ha tvingats duscha inför en arbetsterapeut upplever posttraumatisk stress. Vägrade han att duscha inför publik, menade handläggaren att hon inte kunde garantera att chefen godkände hennes underlag om ansökta assistanstimmar.   

Länk till podden: https://soundcloud.com/user-152045771/fran-skallmatning-till-duschmatning

Det ingen brukar prata om när det handlar om funktionsnedsättningar och de människor det handlar om - just det pratar Karolina Celinska och Janna Olzon från DHR om i podden Hur tänkte ni nu? Med humor och allvar ifrågasätter vi funktionshinderrörelsen, oss själva, samhället och - ja, det mesta.

Kontakt:

Janna Olzon 070 384 80 31 janna.olzon@dhr.se

Karolina Celinska 076 837 80 34 karolina.celinska@dhr.se
Kontakt


Åsa Strahlemo

Förbundsordförande, DHR

asa.strahlemo@dhr.se

070-50 88 029

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38